Blogi - #nuoret


KIRJALLINEN KYSYMYS OPPIVELVOLLISUUSIÄN KOROTTAMISESTA JA KUNNILLE AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA

Kirjallinen kysymys oppivelvollisuusiän korottamisesta ja kunnille aiheutuvista kustannuksista https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_703+2020.aspx   Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä...

KIRJALLINEN KYSYMYS VASTAVALMISTUNEIDEN NOPEUTETUSTA SIIRTYMISESTÄ ANSIOTÖIHIN

Kirjallinen kysymys vastavalmistuneiden nopeutetusta siirtymisestä ansiotöihin https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_596+2020.aspx   Eduskunnan puhemiehelle COVID-19-epidemia on luonut ongelmia ja uhkakuvia paitsi kansalaisten terveydelle myös taloudelle ja yrityksille. Koronaepidemian aikana...

KIRJALLINEN KYSYMYS JATKOKYSYMYKSEKSI NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 467/2019 vp nuorten kesätyöpaikoista https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_467+2020.aspx   Eduskunnan puhemiehelle Tammikuun 28. päivänä jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä KK 467/2019 vp kysyin: Miten hallitus aikoo...

KIRJALLINEN KYSYMYS OPISKELIJOIDEN VUOSITULORAJOISTA

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden vuositulorajoista https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_94+2020.aspx   Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijoiden pääasiallinen tulonlähde opiskeluaikana on opintoraha, jonka suuruus 18 vuotta täyttäneelle itsenäisesti asuvalle opiskelijalle on noin 250...

KIRJALLINEN KYSYMYS NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA

Kirjallinen kysymys nuorten kesätyöpaikoista https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_467+2019.aspx Eduskunnan puhemiehelle Vuodenvaihteessa monet yritykset ovat taas aktivoituneet rekrytoimaan kesätyöntekijöitä. Nuorille kesätyö tarjoaa oivan tilaisuuden saada työkokemusta, kasvattaa osaamistaan ja...