KIRJALLINEN KYSYMYS YRITTÄJIEN TYÖMARKKINATUEN JATKAMISESTA NYKYISESSÄ KORONATILANTEESSA


Kirjallinen kysymys yrittäjien työmarkkinatuen jatkamisesta nykyisessä koronatilanteessa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_680+2021.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Koronasta kärsivien yrittäjien työmarkkinatuki lakkasi kuun vaihteessa. Mediassa ja yksityisissä yhteydenotoissa yrittäjät ovat jakaneet huolensa omasta toimeentulostaan. Esimerkiksi Maaseudun tulevaisuus uutisoi 30.11. ”Monet pienyrittäjät ovat kauhuissaan tilanteesta, sillä työmarkkinatuki on ollut heidän lähes ainoa tulonlähteensä kriisin aikana.”

Korona on iskenyt varsinkin pienyrittäjien toimintaan tapahtuma-, ravitsemus- ja matkailualoilla. Vaikka rokotukset ovat edistyneet, ei helpotusta ole tautitilanteessa nähty ja nyt uusi koronavariantti aiheuttaa huolta. Erityisesti matkailun kannalta uudet rajoitukset ja uhkakuvat tekevät toiminnan erittäin vaikeaksi.

Työministeri Haatainen totesi koronapassin helpottavan yritysten paluuta normaaliin toimintaa. Koronatilanteen kehittyessä huonompaan suuntaan ja koronapassin käytännön ratkaisujen ja käyttöönoton viivästyessä voitaneen kuitenkin todeta, ettei ajankohtainen tilanne mahdollista ”paluuta normaaliin toimintaan”. Koronan vaikutus yhteiskuntaan ja yritystoimintaan näyttää jatkuvan vielä pitkään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus tarkastella nopealla aikataululla yrittäjien työmarkkinatuen jatkamista ja
 
näkeekö hallitus ajankohtaisen tilanteen ja rajoitusten mahdollistavan yritysten normaalin toiminnan ja
 
miten hallitus aikoo tukea yrityksiä koronapandemiatilanteen huonontuessa?
 

Helsingissä 03.12.2021

Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen yrittäjien työmarkkinatuen jatkamisesta nykyisessä koronatilanteessa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_680+2021.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 680/2021 vp:

Aikooko hallitus tarkastella nopealla aikataululla yrittäjien työmarkkinatuen jatkamista,
 
näkeekö hallitus ajankohtaisen tilanteen ja rajoitusten mahdollistavan yritysten normaalin toiminnan ja
 
miten hallitus aikoo tukea yrityksiä koronapandemiatilanteen huonontuessa?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Koronapandemia on Suomessa edelleen aktiivinen ja tartuntojen määrät ovat lisääntyneet. Rokotekattavuuden kasvun ja koronapassin käytön laajentumisen ansiosta yhteiskunnan avautuminen on kuitenkin tullut mahdolliseksi. Tämä vahvistaa talouden ja yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Virusvarianttien leviäminen aiheuttaa kuitenkin uutta epävarmuutta. Arvioitaessa erilaisten tukien tarvetta tulee ottaa huomioon myös korkeasuhdanne ja työvoiman kysynnän kasvu

Julkiset tuet vaikuttavat markkinamekanismin toimintaan ja voivat heikentää talouden tehokkuutta. Pandemian aikana maksetut tuet ovat kuitenkin olleet lyhytkestoisina ja väliaikaisina tarpeen ja perusteltuja, kun julkinen valta on joutunut pandemian takia rajoittamaan yritysten toimintaa.

Rajoitusten purkamisen jälkeen tuille ei ole enää ollut erityistä perustetta. Tilanne on muuttunut marraskuun 2021 aikana uudelleen ja tiettyjä rajoituksia kokoontumisiin on jouduttu tekemään. Koronapassi on kuitenkin mahdollistanut esimerkiksi ravintoloiden aukiolon ja asiakkaiden sisäänpääsyn normaalisti.

Mitä nopeammin palataan normaaliajan valtiontukisääntöihin, sitä parempi se on talouskasvun kannalta pitkällä aikavälillä. Uhkana on, että kasvun perustana oleva tuottavuus heikentyy. Tähän voi olla osasyynä liika ja liian löysä julkisen rahoituksen saatavuus, mikä johtaa resurssien kohdentumiseen tehottomasti. Tämä on erityisen selvää nykyisessä tilanteessa, jossa osaajapula hillitsee talouden kasvua ja erityisesti vähentää investointeja ja työllistymistä. Työvoimapula on osin seurausta puutteista työvoiman liikkuvuudessa ja työmarkkinoiden toiminnassa.

Yrityksille maksettavan kustannustuen viidettä vaihetta koskeva lainmuutos tuli voimaan 15.12.2021, ja valtiokonttori aloittaa tukihakemusten käsittelyn joulukuun loppupuolella. Tuen hakuaika jatkuu helmikuuhun 2022. Myönnettävän kustannustuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 2,3 miljoonaa euroa ja yksittäisen yrityksen enimmäismäärä miljoona euroa. Tuki kohdistuu erityisesti pandemiasta kärsineille matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloille sekä yrityksille, jotka ovat erityisesti olleet julkisen vallan rajoitustoimien kohteina.

Aiempaan verrattuna kustannustuen kohteet on määritelty tarkemmin. Tällä pyritään tuen parempaan kohdentumiseen juuri eniten pandemiasta ja rajoitustoimista kärsineisiin toimialoihin. Näille toimialoille on tyypillistä, että ihmisiä kohdataan liiketiloissa. Lisäksi näiden toimialojen avuksi on otettu käyttöön koronapassi. Sen odotetaan vähentävän osaltaan tuen tarvetta.

Hallitus ei tällä hetkellä valmistele työttömyysturvalakiin muutosta, jolla yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta jatkettaisiin. Yrittäjien työmarkkinatuen ja muiden työttömyysturvaan liittyvien koronapoikkeusten jatkamisen tarkastelu voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi, jos pandemiatilanne heikkenee entisestään ja Suomessa joudutaan esimerkiksi ottamaan uudelleen käyttöön merkittäviä rajoituksia.

Jos työmarkkinatukea väliaikaisen säännöksen perusteella saaneella yrittäjällä ei ole edellytyksiä jatkaa yritystoimintaansa, on hänellä mahdollisuus lopettaa yritystoiminta kokonaan ja saada muiden edellytysten täyttyessä ansio- tai peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella.

Helsingissä 17.12.2021 Työministeri Tuula Haatainen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi