KIRJALLINEN KYSYMYS YLI 70-VUOTIAIDEN PERUSTERVEIDEN KORONASUOSITUSTEN HELPOTTAMISESTA


Kirjallinen kysymys yli 70-vuotiaiden perusterveiden koronasuositusten helpottamisesta
 
Eduskunnan puhemiehelle
Hallitus linjasi maanantaina 4.5. uusista koronalinjauksista ja rajoitteiden purusta. Linjaukset toivat helpotusta monen kansalaisen elämään, mutta noin 850 000 kansalaiselle rajoitukset jatkuvat samankaltaisina. Riskiryhmään kuuluvat yli 70-vuotiaat ovat edelleen velvoitettuja elämään karanteeninomaisissa oloissa ja välttämään kontakteja. 
Epidemian kestosta ei ole varmuutta, mutta uusien arvioiden mukaan epidemia ei ole jäämässä lyhyeksi. Suomessa koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta, ja monet menehtyneistä ovatkin olleet iäkkäitä. Usein heillä on ollut myös jokin perussairaus. 
Perusoikeuksien rajoittaminen on perusteltua vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. Erityisen huomioitavaa on, että tautitapaukset ovat keskittyneet muutamille harvoille seuduille ja että suurin osa Suomea on selvinnyt pienillä todetuilla tautimäärillä. Erot maakuntien välillä ovat varsin suuret. Perusterveiden yli 70-vuotiaiden on vaikea ymmärtää, miksi ankarat rajoitukset koskevat myös heitä, vaikkei koronatapauksia ole esiintynyt heidän kotiseuduillaan. Rajoitusten purkaminen luo askel askeleelta uskoa tulevaisuuteen. Tärkeää olisi, että myös vanhuksille suotaisiin sama. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että perusterveiden 70-vuotiaiden elämää voidaan helpottaa koronakriisin aikana, 
 
miten hallitus huomioi alueelliset erot rajoitusten purkamisessa ja 
 
aikooko hallitus tarkastella uudestaan asettamiansa  koronakaranteenin  ikärajoituksia ja -suosituksia? 
  
Helsingissä 6.5.2020 
Jussi Wihonen
PS
  
Vastaus kirjalliseen kysymykseen yli 70-vuotiaiden perusterveiden koronasuositusten helpottamisesta
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 361/2020 vp:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että perusterveiden 70-vuotiaiden elämää voidaan helpottaa koronakriisin aikana,
miten hallitus huomioi alueelliset erot rajoitusten purkamisessa ja
aikooko hallitus tarkastella uudestaan asettamiansa koronakaranteenin ikärajoituksia ja -suosituksia?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallituksen kuulemien asiantuntijoiden lausuntoihin perustuen hallitus on päättänyt jatkaa yli 70- vuotiaiden kohdalla suositusta välttää fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Hallituksen strategiana on, että rajoituksia puretaan vähitellen hallitusti. Rajoitusten purkaminen aloitetaan niistä toimista, joissa arvioidaan olevan vähiten vaaraa tartuntojen leviämiselle. Kun nähdään näiden rajoitusten purkamisen vaikutukset, voidaan niiden perusteella arvioida seuraavia purkamistoimia.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut 19.5.2020 yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laaditut päivitetyt suositukset yli 70-vuotiaille, ja kerännyt aiheesta hyviä käytäntöjä. Päivitetyssä ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa. STM seuraa tarkasti epidemologista tilannetta, ja suosituksia tullaan päivittämään myös jatkossa tilanteen muuttuessa.
Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen joukko, vaan siihen kuuluun kunnoltaan ja terveydentilaltaan varsin erilaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Liikkumista ja yhteydenpitoa koskien tulee hallituksen toimintaohjeiden lisäksi luottaa ihmisten omaan harkintakykyyn.
Hallitus ei ole antanut maakunnallisia suosituksia rajoituksista. Koronaviruksen tarttuminen ei noudata maakuntarajoja ja ihmiset liikkuvat asioidessaan eri maakuntien alueilla. Tässäkin suhteessa 70 vuotta täyttäneillä perusterveillä ihmisillä on mahdollisuus omaan harkintaan toimintaohjeen toteuttamisessa.
Helsingissä 25.5.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi