Kirjallinen kysymys venäläisten rajanylityksistä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_486+2022.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Venäläisten rajaylitykset ovat herättäneet vilkasta keskustelua varsinkin sen jälkeen, kun Putin julisti osittaisen liikekannallepanon. Ukrainan sotaan välinpitämättömästi suhtautuneet venäläiset joutuivat kerralla heräämään todellisuuteen, että kyseessä ei olekaan maan ”erikoisoperaatio”. Liikekannallepano näkyi heti joukkopakona ja jopa mielenosoituksina.

Suomen rajalla venäläisliikenne vilkastui heti liikekannallepanoilmoituksen seurauksena. Toistaiseksi (pe 23.9.) liikenteen määrän on todettu olevan viikonloppuliikenteen tasolla, mutta selvää kasvua rajaliikenteessä on nähty. Venäläiset saapuvat maahan turistiviisumein ja muilla syillä, turvapaikanhakijoita on ilmoitettu olevan vain yksittäisiä.

Baltian maat ja Puola ovat kiristäneet omia rajakäytäntöjään ja venäläisiltä on varsin tehokkaasti estetty maahanpääsy. Suomi on jäämässä ainoaksi EU-rajamaaksi, josta venäläisillä on mahdollisuus kulkea. Kansalaiset ovat ihmetelleet kovasti, etteikö tilannetta pystytä hillitsemään ja eduskunnassa asiasta käytiin kyselytunnilla (to 22.9.) kiivasta keskustelua. Hallituksen mukaan tilannetta tutkitaan, mutta kova kiire ei asian kanssa tunnu olevan.

Nyt on vedottu, että venäläisiä palveluksen välttäjiä voitaisiin käsitellä turvapaikanhakijoina. Toisinajattelijoille ja Venäjän hallintoa vastustaville turvapaikkastatuksen voi ymmärtää, mutta onko venäläinen välttelijä, joka tulee turistiviisumin kanssa todella hädän tarpeessa. Kun rajanylitysten määrä alkaa olla tuhansissa niin miten pystytään varmasti erottamaan todelliset hallinnon vastustajat. Puhumattakaan mahdollisista Venäjän valtion agenteista tai sabotööreistä, joista esimerkiksi Varusmiesliitto on ärähtänyt. Jos turvapaikkastatus myönnetään venäläisille, niin aiotaanko heitä majoittaa samoihin tiloihin ukrainalaispakolaisten kanssa. Miltä mahtaa ukrainalaisista tuntua, kun Suomi vaikuttaa olevan enemmän huolissaan venäläisten oikeuksista.

Suomalaisille tilanne vaikuttaa perin kummalliselta. Koronavuosina on nähty muun muassa Uudenmaan sulku varsin pikaisella päätöksellä ja suomalaisten elinkeinon harjoittajien ja eri yhteisöjen toimintaa on rajattu varsin voimakkaasti, mutta omaa rajaa ei pystytä valvomaan ilman kuukausien selvittelyä.

Kun Putin on todennut ääneen vihollisikseen paitsi Ukrainan niin myös sitä tukevat länsimaat, joihin oletettavasti Suomikin kuuluu, niin vaikuttaa hyvin sinisilmäiseltä, ettei venäläisten rajanylityksissä nähdä minkäänlaisia uhkakuvia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo nopealla aikataululla yhdessä virkamiehistön kanssa rajoittaa venäläisten rajanylityksiä ja
 
miten jokaisen venäläisen rajanylittäjät aiotaan tutkia, kun rajanylitysten määrät nousevat tuhansiin ja
 
onko mahdollista, että rajanylittäjien joukossa on yksilöitä, jotka aiheuttavat vaaraa paitsi suomalaisille niin myös maassamme oleville ukrainalaisille ja
 
menevätkö hallituksen mielestä rajanylittäjien oikeudet aina suomalaisten oikeuksien ja turvallisuuden edelle?
 

Helsingissä 23.09.2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen venäläisten rajanylityksistä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_486+2022.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen/ ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 486/2022 vp:

Miten hallitus aikoo nopealla aikataululla yhdessä virkamiehistön kanssa rajoittaa venäläisten rajanylityksiä,
 
miten jokainen venäläinen rajanylittäjä aiotaan tutkia, kun rajanylitysten määrät nousevat tuhansiin,
 
onko mahdollista, että rajanylittäjien joukossa on yksilöitä, jotka aiheuttavat vaaraa paitsi suomalaisille niin myös maassamme oleville ukrainalaisille ja
 
menevätkö hallituksen mielestä rajanylittäjien oikeudet aina suomalaisten oikeuksien ja turvallisuuden edelle?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Koronarajoitusten poistuttua maahantulo itärajalla kaksinkertaistui saavuttaen enimmillään noin 40 %:n tason verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Venäjän keskiviikkona 21.9.2022 julistaman osittaisen liikekannallepanon jälkeen maahantulijoiden määrä nousi noin 50 %:iin koronaa edeltävään aikaan verrattuna ja Venäjän kansalaisten maahantulo itärajalla kaksinkertaistui. Rajavartiolaitoksen tekemien otantojen perusteella maahan tulleista Venäjän kansalaisista noin 80 % matkusti muihin EU-maihin sekä muun muassa Isoon-Britanniaan, Turkkiin ja Yhdysvaltoihin. Noin 60 %:lla maahan tulleista Venäjän kansalaisista oli Suomen myöntämä viisumi. Välittömästi liikekannallepanon julistamisen jälkeen matkustajaprofiilissa korostuivat asepalvelusikäiset venäläiset miehet, joiden arvioitiin poistuneen Venäjältä asepalveluksen välttämiseksi.

Valtioneuvosto teki 29.9.2022 periaatepäätöksen Venäjän kansalaisten maahantulon rajoittamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi. Rajaviranomaiset ryhtyivät soveltamaan päätöstä 30.9.2022 alkaen.

Ensimmäisen viikon aikana rajaliikenne itärajalla väheni yli 50 %:lla ja venäläisten maahantulo noin 80 %:lla. Rajanylittäjistä enää 5-10 % oli kauttakulussa toisiin maihin tai maista.

Turvallisuusviranomaiset ovat yleisellä tasolla arvioineet, että venäläisten matkustus turistiviisumeilla ei uhkaa kansallista turvallisuutta. Viranomaisten tiedossa on, että maahan pyrkivien joukossa on myös yksittäisiä henkilöitä, joihin on kohdistettava tarkempaa arviointia ja mahdollisesti myös muita viranomaistoimia. Arviointia ja muita viranomaistoimia toteutetaan lähtömaissa, yhteistyössä muiden maiden viranomaisten kanssa, rajalla sekä jäsenmaiden alueella.

Venäjän kansalaiset ovat viisumivelvollisia Schengen-alueelle. Viisumihakemusta käsiteltäessä arvioidaan EU:n viisumisäännöstön mukaisesti maahantulon edellytyksiä ja viisumia hakevan henkilön aiheuttamaa uhkaa turvallisuudelle Suomessa tai muissa jäsenmaissa.

Ulkorajan ylittävien venäläisten tulee täyttää kaikki maahantulon edellytykset maahan saapuessaan. Schengenin rajasäännöstön mukaan maahan saavuttaessa tulee arvioida henkilön muodostamaa uhkaa yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle. Rajatarkastajalla on vahva toimivaltuus selvittää muun muassa matkan tarkoitusta ja määränpäätä. Viisumiharkinnassa tehtyjen selvitysten perusteella viranomaisilla on hyvä ennakkokäsitys tulijoista ja heidän maahan tulon tarkoituksestaan. Rajatarkastusten tukena hyödynnetään kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä rekistereitä sekä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kesken. Maahantulopuhuttelussa ja viranomaisrekistereistä saatujen tietojen lisäksi tarkastetaan maahantulon tarkoitusta osoittavat asiakirjat. Tarvittaessa voidaan kohdistaa tarkastus henkilön tavaroihin ja kulkuneuvoon. Mikäli rajatarkastuksessa ilmi tulleet seikat antavat aiheen arvioida henkilön aiheuttavan uhkaa yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle, maahanpääsy evätään, muussa tapauksessa maahan pääsy sallitaan.

Rajaliikennettä itärajalla on tällä hetkellä noin 20 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Rajavartiolaitoksella on vallitsevassa tilanteessa hyvät edellytykset maahan saapuvien henkilöiden tarkastamiseen.

Suomalaisten ja Schengen-valtioiden kansalaisten turvallisuus huomioidaan paitsi maahantuloa koskevassa ja muussa lainsäädännössä, myös viranomaistoiminnassa. Suomalaisten oikeudet turvataan huolehtimalla lainsäädännön ajantasaisuudesta ja pitämällä kiinni oikeusvaltioperiaatteesta.

Helsingissä 14.10.2022 Sisäministeri Krista Mikkonen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi