KIRJALLINEN KYSYMYS VALTATIEN 5 SIILINJÄRVEN JA IISALMEN VÄLISEN VALTATIEOSUUDEN KEHITTÄMISESTÄ


Kirjallinen kysymys valtatien 5 Siilinjärven ja Iisalmen välisen valtatieosuuden kehittämisestä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_5+2020.aspx

Eduskunnan puhemiehelle
Vuosittain suoritetaan useita eri tiehankkeita ympäri maata. Hankkeet ovat tärkeitä, sillä monissa paikoissa tiestön tila on huono ja tieväylät vanhanaikaisia. Tarvetta on moderneille tienpätkille, jotta liikenne olisi entistä sujuvampaa ja turvallisempaa. 
Yksi esimerkki on valtatiellä 5 Siilinjärven ja Iisalmen välinen valtatieosuus. Väylävirasto arvioi valtatieosuutta kapeaksi ja paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteelliseksi. Liikennemäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, joten turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olisi suotavaa, että valtatieosuutta parannettaisiin.
Kyseisellä valtatieosuudella ohitusmahdollisuudet ovat huonot ja tie on kapeaa, mutkaista ja mäkistä. Valtatieosuudella liikenteen sujuminen on kehnoa, ja valtatieosuudella tapahtuu paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kuolonkolareita vuosittain. Valtateille asetettu nopeusrajoitustavoite 100 km/h ei toteudu kyseisellä valtatieosuudella, vaan nopeusrajoitukset ovat paikoittain 60 km/h. 
Väyläviraston mukaan Itä-Suomessa on henkilöautoilulla vahva ja välttämätön asema myös tulevaisuudessa alue- ja väestörakenteen vuoksi. Liikennemäärät tulevat nousemaan myös välillä Siilinjärvi—Iisalmi. Väyläviraston käynnissä olevia tiehankkeita tutkimalla voi todeta, ettei Itä-Suomessa juuri ole parannuksia odotettavissa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miten hallitus aikoo parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatien 5 osuudella Siilinjärvi—Iisalmi ja 
 
miten hallitus aikoo kehittää kyseistä valtatieosuutta tulevaisuudessa?  
 
Helsingissä 5.2.2020 
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen valtatien 5 Siilinjärven ja Iisalmen välisen valtatieosuuden kehittämisestä
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 5/2020 vp:
Miten hallitus aikoo parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatien 5 osuudella Siilinjärvi—Iisalmi ja miten hallitus aikoo kehittää kyseistä valtatieosuutta tulevaisuudessa?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Valtion tieverkolla on runsaasti liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja alueiden saavutettavuuteen liittyviä korjaus- ja kehittämistarpeita. Pohjois-Savon ELY-keskus laatii parhaillaan päivitystä vuonna 2010 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan valtatien 5 parantamisesta välillä Siilinjärvi-Pöljä. Päivityksen on määrä valmistua vuoden 2020 aikana.
Hallitusohjelman mukaisesti väyläverkoston kokonaiskuva kootaan ja arvioidaan laaja-alaisesti. Kokonaiskehittäminen linjataan osana parhaillaan laadittavaa 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelma voi ohjata tulevien vuosien suunnittelukohteiden valintaa ja toteutuspäätöksiä. Suunnitelma voi sisältää toimenpiteitä siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluita hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin ja sitä valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua päätettäväksi keväällä 2021.
Lisäksi hallitusohjelman mukaan perusväylänpitoon on tehty vuoden 2020 alusta 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. Rahoituksen nostolla pyritään mm. vähentämään valtion liikenneverkkoa rasittavan korjausvelan määrää.
Helsingissä 25.2.2020 Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi