KIRJALLINEN KYSYMYS THL:N LIIKENNEVALOMALLISTA


Kirjallinen kysymys THL:n liikennevalomallista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_647+2020.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

THL julkaisi 26.8. matkustamisen koronariskin arviointiin oman liikennevalomallinsa. Raja-arvoina käytettiin hallituksen antamaa 8 tapausta per 100 000 ihmistä per 14 päivää. Liikennevalomallissa tuotiin uudet rajat: vihreässä luokassa COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon, alle 8-10 tapausta per 100 000 ihmistä per 14 päivää, oranssissa luokassa ilmaantuvuus on 10-25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää ja punaisessa luokassa yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää. Oransseista ja punaisista maista Suomeen saapuville suositellaan omaehtoista karanteenia. Näistä maista Suomeen saapuvien terveydentila saatetaan myös tarkistaa.

THL:n mukaan liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Malli ei korvaa hallituksen tekemiä rajapäätöksiä, jotka pitää aina huomioida, kun matkustetaan. Yleisesti matkustusta suositellaan välttämään.

Perjantaina 11.9. hallitus julkaisi uudet matkailusuosituksensa ja suunnitelmat syksylle. 19. syyskuuta alkaen maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Tähän saakka raja-arvona on käytetty lukua 8-10. Uusi raja-arvo koskee myös Iso-Britanniaa. EU:lta on tulossa myös oma liikennevalomallinsa.

THL:n lanseeraama liikennevalomallin tulevaisuus jää nyt epäselväksi. Liikennevalomallia valmisteltiin lähes kaksi viikkoa ja nyt uusien, hallitusten linjausten tullessa voimaan ehtii liikennevalomalli olla käytössä kolmisen viikkoa. Valmisteluun kului siis lähes enemmän aikaa kuin sen käyttöikä oli.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kun matkustusrajoituksia höllennetään ja raja-arvo tartunnoissa nostetaan kahdeksasta 25:een, niin miten varmistetaan matkustajien terveysturvallisuus ja estetään taudin leviämistä, erityisesti hallituksen ilmoittaman siirtymäkauden aikana ja
 
jatketaanko THL:n liikennevalomallin käyttöä 19.9. tulevien rajoitusten jälkeen ja jos niin millä raja-arvoilla ja
 
miksi liikennevalomalli koettiin matkailun kannalta tärkeäksi, jos sen käyttö jäi vain pariin viikkoon ja
 
miksi liikennevalomallia tuotiin ”kiireellisesti”, jos EU tasolla on tulossa yhteinen malli?
 

Helsingissä 11.09.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen THL:n liikennevalomallista koronaepidemian matkustusrajoituksissa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_647+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 647/2020 vp:

Kun matkustusrajoituksia höllennetään ja raja-arvo koronatartunnoissa nostetaan kahdeksasta 25:een, niin miten varmistetaan matkustajien terveysturvallisuus ja estetään taudin leviämistä, erityisesti hallituksen ilmoittaman siirtymäkauden aikana,
jatketaanko THL:n liikennevalomallin käyttöä 19.9. tulevien rajoitusten jälkeen, ja jos jatketaan, niin millä raja-arvoilla,
miksi liikennevalomalli koettiin matkailun kannalta tärkeäksi, jos sen käyttö jäi vain pariin viikkoon ja
miksi liikennevalomallia tuotiin "kiireellisesti", jos EU-tasolla on tulossa yhteinen malli?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus teki 11. syyskuuta periaatepäätöksen uudesta toimintamallista koronaviruksen torjunnan hybridistrategian toteuttamiseksi rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Päätöksen mukainen keskeinen keino koronavirusepidemian torjumiseksi on testauksen laajentaminen. Korkean ilmaantuvuuden maista tai alueilta Suomeen saapuvilta edellytettäisiin eräitä poikkeusryhmiä lukuun ottamatta todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä.

Korkean ilmaantuvuuden alueina pidetään 19.9.2020 alkaen maita ja alueita, joissa covid-19-ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää tilannekuvaa covid-19-ilmaantuvuudesta eri maissa. Tilannekuvan perusteella hallitus päättää rajaliikenteen rajoituksista. THL:n verkkosivuillaan ylläpitämä liikennevalomalli havainnollistaa covid-19-ilmaantuvuuteen perustuvia hallituksen linjaamia rajoituksia Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille. Karttaa päivitetään kerran viikossa. Uusi toimintamalli edellyttää lakimuutoksia, joita koskeva hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä. Malli otettaisiin käyttöön 23.11.2020. Tätä ennen sovelletaan siirtymävaiheen mallia hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti.

Euroopan komission tavoitteena on turvallisesti palauttaa liikkumisvapaus unionin alueelle. Koska monissa EU-maissa on edelleen voimassa rajoituksia, komissio esitti 4.9.2020 ehdotuksen neuvoston suositukseksi sen varmistamiseksi, että EU-maiden koronaviruspandemian seurauksena käyttöön ottamia vapaan liikkuvuuden rajoituksia koordinoidaan ja että niistä tiedotetaan selkeästi EU:n tasolla.

Helsingissä 5.10.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

 

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi