KIRJALLINEN KYSYMYS SÄHKÖN HINNAN NOUSUSTA JA KANSALAISTEN TUKEMISESTA TULEVANA TALVENA


Kirjallinen kysymys sähkön hinnan noususta ja kansalaisten tukemisesta tulevana talvena

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_413+2022.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Venäjän aloittaman sodan ja sen seurauksena tehtyjen pakotteiden seurauksena ympäri Eurooppaa on jouduttu heräämään todellisuuteen, että joudutaan tulemaan toimeen ilman Venäjältä tuotua energiaa. Erityisesti muualla Euroopassa, jossa käytetään enemmän maakaasua, on tulevana talvena edessä varmasti ankaria aikoja.

Suomessa maakaasun osuus ei ole yhtä merkittävä, mutta vaikutukset ovat näkyneet meilläkin ja erityisesti sähkönhinnan osalta on nähty huomattavia korotuksia. Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönotto toivottavasti tuo hieman helpotusta tilanteeseen, mutta sähköntuonnin osalta voi olla edessä vaikeita aikoja.

Inflaatio on nostanut hintoja ja elämisen kustannuksia, esimerkiksi ruuan ja polttoaineen hinnat ovat nousseet huomattavasti viime vuosista. Nyt uhkana on, että lisälaskua tulee sähkönhinnan noususta. Erityisesti sähkölämmitystä hyödyntävissä kotitalouksissa pelätään pahinta ja lisäkustannuksista puhutaan sadoissa, jopa tuhansissa euroissa.

Ylhäältä voidaan antaa vinkkejä energiasäästöön ja varautumiseen, mutta konkreettista apua se ei kotitalouksille tarjoa. Jokainen ymmärtää, että yhtäkkinen, monen sadan euron lisäys menoihin ei voi olla vaikuttamatta muuhun elämään ja menoihin.

Kansalaiset tarvitsevat apua ja turvaa nyt, eikä kuukausien päästä, seuraavalla vaalikaudella.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo kompensoida hintojen moninkertaistumisen palkansaajille ja asuntovelallisille, joiden käyttövara ei riitä yllättäen ja täysin hallitsemattomasti nousseisiin energiakustannuksiin, joihin ei voinut varautua ennalta ja

mitä konkreettisia tukitoimia hallitus aikoo esittää tulevan talven energiakriisistä selviämiseksi ja aikooko hallitus toteuttaa niitä ennen vaalikauden loppua?

Helsingissä 10.8.2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sähkön hinnan noususta ja kansalaisten tukemisesta tulevana talvena

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_413+2022.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 413/2022 vp:

Miten hallitus aikoo kompensoida hintojen moninkertaistumisen palkansaajille ja asuntovelallisille, joiden käyttövara ei riitä yllättäen ja täysin hallitsemattomasti nousseisiin energiakustannuksiin, joihin ei voinut varautua ennalta ja
 
mitä konkreettisia tukitoimia hallitus aikoo esittää tulevan talven energiakriisistä selviämiseksi ja aikooko hallitus toteuttaa niitä ennen vaalikauden loppua?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Inflaatio ja erityisesti energian sekä ruoan hinnan nousu on ollut erittäin voimakasta alkuvuodesta 2022. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet hintojen nousua entisestään.

Hallitus on aiemmin tänä vuonna päättänyt jo toimista, joilla pyritään lieventämään kohonneiden hintojen vaikutuksia. Pienituloisten etuudensaajien ostovoiman tukemiseksi on päätetty tehdä ylimääräinen indeksitarkistus eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin perusturvaetuuksiin sekä toimeentulotukeen. Lisäksi hallitus on vastannut energian hinnan nousuun mm. korottamalla matkakuluvähennystä määräajaksi liikkumisen nousseiden kustannusten huojentamiseksi.

Ennusteiden mukaan sähkön hinta nousee edelleen etenkin tulevan talven aikana, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen asemaan. Valtiovarainministeri Annika Saarikko on asettanut työryhmän selvittämään syksyn 2022 talousarvioneuvotteluihin mennessä mahdollisia toimia korkean sähkön hinnan vaikutusten lieventämiseksi. Tarkasteltavat toimet voivat liittyä esimerkiksi sähkömarkkinoiden toimintaan, verotukseen, energiatehokkuuteen, energian säästämiseen tai suoriin tukimuotoihin liittyviin tukitoimenpiteisiin. Työryhmä käsittelee myös sähkön hinnan mennyttä kehitystä, muiden maiden toteuttamia sähkön hintaan liittyviä tukitoimia sekä arvioita sähkön hinnan tulevasta kehityksestä mahdollisen tuen ajallisen kohdistamisen näkökulmasta. Työryhmän toimikausi päättyy 15. syyskuuta.

Helsingissä 31.8.2022 Valtiovarainministeri Annika Saarikko

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi