KIRJALLINEN KYSYMYS REAGOINNISTA KORONAVIRUKSEN KEHITTYMISEEN KOTIMAASSA JA MUUALLA MAAILMASSA


Kirjallinen kysymys reagoinnista koronaviruksen kehittymiseen kotimaassa ja muualla maailmassa
 
Eduskunnan puhemiehelle
Koronatilanne on eri puolilla maailmaa erilainen ja tilanne elää koko ajan. Suomessa tilanne on ollut vakaa pitkään, mutta nyt on nähty pientä kasvua tartuntaluvuissa. Euroopassa monessa maassa koronatartuntojen määrä on lähtenyt suurempaan kasvuun. 
Päätöksiä matkustussuosituksista on tehty kahden viikon välein sen mukaan, mikä eri maiden tartuttavuusluku on. Eri maiden tilannetta on seurattu ja tartuttavuusluvun perusteella matkustusta suositetaan tai rajataan eri maihin. Esimerkiksi maanantaina 27.7. tulivat jälleen voimaan matkailurajoitukset Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin välille. Hallitus päätti asiasta viime torstaina. Samalla tiedossa on, että esimerkiksi Tanskassa ja Belgiassa tartuttavuusluku on kasvanut yli asetettujen raja-arvojen.
Belgian tilanne on aiheuttanut ihmetystä, sillä maan tilanne on pienessä ajassa muuttunut nopeasti, mutta viranomaiset eivät ole toistaiseksi tehneet muutoksia Belgian matkailusuosituksiin. Tilannetta on perusteltu sillä, ettei tarkasteluajankohtana Belgian tilanne ollut hälyttävä. Koronatilanne voi kuitenkin muuttua hyvinkin nopeasti ja tilanteisiin tulee reagoida nopeasti. Liiallisen byrokratian ei tule hidastaa koronatoimenpiteitä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Onko hallitus varautunut koronatilanteen nopeaan muutokseen, 
  
onko hallitus valmistautunut tekemään päätöksiä matkailusuosituksista nopeammalla aikataululla,  
 
miten varmistetaan, ettei liiallinen byrokratia hidasta koronatoimenpiteitä ja 
 
voisiko ajankohtaisista tartuttavuusluvuista ja matkailusuosituksista tiedottaa kansalaisille paremmin? 
 
Helsingissä 28.7.2020 
Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen reagoinnista koronaviruksen kehittymiseen kotimaassa ja muualla maailmassa
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 568/2020 vp:
Onko hallitus varautunut koronatilanteen nopeaan muutokseen,
onko hallitus valmistautunut tekemään päätöksiä matkailusuosituksista nopeammalla aikataululla,
miten varmistetaan, ettei liiallinen byrokratia hidasta koronatoimenpiteitä ja voisiko ajankohtaisista tartuttavuusluvuista ja matkailusuosituksista tiedottaa kansalaisille paremmin?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Koronaepidemian mahdolliseen toiseen aaltoon varautumista valmistellaan ja koordinoidaan valtioneuvoston kanslian johtamassa covid-19-työryhmässä. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä seuraa koronavirusepidemian torjuntaan tähtäävän hybridistrategian vaikuttavuutta epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla.
Hallitus tarkastelee säännöllisesti koronaviruksen epidemiatilannetta ja tekee tarvittaessa rajaliikenteen rajoituksia koskevia päätöksiä. Maahantulon rajoituksista luovuttiin heinäkuussa Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8–10 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Myös aiemmin purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa nopeastikin palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa. Maiden listaa tarkastellaan säännöllisesti.
Viranomaisten tekemien koronapäätösten tavoitteena on ehkäistä koronavirustartuntojen leviäminen Suomeen riskialueilta tulevien henkilöiden mukana. Covid-19-testaukset (terveystarkastukset) tehdään matkustajille tartuntatautilain 14, 15 tai 16 §:n nojalla. Testaukset ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos henkilö ei suostu testaukseen, aluehallintovirasto voi määrätä pakollisen testauksen. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia matkustajia. Riskialueelta tulevalle matkustajalle olisi mahdollista tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös 14 vrk:n ajaksi, jos hänen epäillään perustellusti altistuneen koronavirukselle. Näin on esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia henkilöitä. Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hallitus on myös antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle pyynnön valmistella niin sanotun liikennevalomallin, jossa viestinnällisesti havainnollistetaan niin kansalaisille, yrityksille kuin muille yhteiskunnan toimijoille sitä, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen eri maista saapuessa. 
Hallitus suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista maihin, joiden kohdalla matkustamista on rajoitettu tautitilanteen aiheuttaman uhan takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille on koottu ohjeistusta matkustamiseen ja koronaviruspandemiaan liittyen. THL:n sivuilla on myös linkit Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen sivuille, jonne on koottu tiedot koronaviruksen ilmaantuvuudesta eri maissa.
Ulkoministeriö seuraa turvallisuustilannetta eri maissa ja antaa maakohtaisia matkustussuosituksia. Eri mailla voi myös olla voimassa omia rajoituksiaan koskien maahantulijoiden maahanpääsyä ja terveysturvallisuutta. Matkustamista suunniteltaessa on huomioitava, että koronatilanne voi kohdemaissa muuttua nopeastikin.
Helsingissä 21.8.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi