KIRJALLINEN KYSYMYS POLKUPYÖRIEN TURVALLISUUSVELVOITTEISTA


Kirjallinen kysymys polkupyörien turvallisuusvelvoitteesta
  
Eduskunnan puhemiehelle
Vuosittain lähes 700 pyöräilijää loukkaantuu ja 23 menehtyy. Vakavasti loukkaantuneita on vuosittain yli 200. Tilastot eivät kata kaikkia onnettomuuksia, ja loukkaantuneiden määrä voi olla huomattavasti suurempi. 
Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueiden risteyksissä, ja toisena osapuolena on auto. Erilaiset näköesteet aiheuttavat suurimman osan onnettomuuksista. Suomessa pitkä pimeä aika on erityisen suuri riskitekijä onnettomuuksille. Esimerkiksi Kuopion ja Joensuun ruutukaava-alueilla vaaratilanteita syntyy, kun pyöräilijät ajavat suurella nopeudella jalkakäytäviä pitkin risteävien katujen yli autoilijoista välittämättä, jolloin autoilijoiden on tilanteissa mahdoton havaita pyöräilijöitä. 
Lain mukaan pyörässä tulee olla hämärän ja pimeän aikaan ajettaessa valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyöräilijöitä ei kuitenkaan valvota samalla tavalla kuin esimerkiksi autoilijoita, ja moni ajaa ilman tarpeellisia suojia ja välineitä. Autoille, moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille valot kuuluvat ajoneuvon vakiovarustukseen, mutta pyöräilijät joutuvat itse ostamaan valaisimensa. Vaikka kertaostoksen hinta ei ole suuri, jää se monelta tekemättä. Pimeänä ajavat pyöräilijät vaarantavat paitsi omansa myös muun liikenteen turvallisuuden. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että pyöräilyonnettomuuksilta voidaan välttyä ja pyöriin saadaan asianmukaiset valaisimet? 
 
Helsingissä 23.10.2019 
Jussi Wihonen PS
  
Vastaus kirjalliseen kysymykseen
  
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihonen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 247/2019 vp:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että pyöräilyonnettomuuksilta voidaan välttyä ja pyöriin saadaan asianmukaiset valaisimet?
  
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tieliikennelain 36 §:n mukaan polkupyörässä on käytettävä ajovaloa, kun sitä kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut. Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaan valkoinen etuheijastin, punainen takaheijastin sekä valkoiset tai ruskeankeltaiset sivuheijastimet ovat polkupyörän pakollisia varusteita. Heijastinvaatimus ei koske urheilu- tai kilpakäyttöön rakennettua tiellä käytettävää polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa.
1.6.2020 voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa nykyinen polkupyörän valon käyttövelvollisuus laajenee myös punaiseen takavaloon. Etu- ja takavalot eivät kuitenkaan jatkossakaan ole pakollisena varusteena päivänvalossa ajettaessa. On katsottu, että nykyinen huonon näkyvyyden aikaan sidottu käyttövelvollisuus on riittävä. Vastaava säännös on voimassa esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa.
Liikenne ja viestintäministeriö seuraa kesäkuussa 2020 voimaan tulevien säännösten vaikutuksia eduskunnan edellyttämällä tavalla ja arvioi, onko seurannan johtopäätösten vuoksi tarvetta valojen käyttöä koskevien säännösten muutoksiin.
Helsingissä 22.11.2019
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi