KIRJALLINEN KYSYMYS MATKUSTUSRAJOITUSTEN REAALIAIKAISUUDESTA


Kirjallinen kysymys matkustusrajoitusten reaaliaikaisuudesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_578+2020.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Koronavirusepidemiasta on nähtävillä merkkejä toisesta aallosta ja viime päivinä koronatapausten määrät ovat lähteneet maassamme kasvuun. Esimerkiksi YLE uutisoi koronaviruksen aktivoituvan Varsinais-Suomessa. Iso osa tapauksista on tullut matkailun seurauksena, kun maahan saapuneet eivät ole noudattaneet karanteenisuosituksia.  

Ulkoministeriön matkailusuositukset päivitettiin edellisen kerran 23.7. vallinneen tilanteen mukaan ja ne tulivat voimaan maanantaina 27.7. Tuolloin esimerkiksi Belgian osalta todettiin, ettei ole syytä asettaa rajoituksia, mikä herätti ihmetystä mediassa. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi, ettei ollut tietoinen Belgian lukujen suuruudesta.
Hallitus on todennut, että uusia rajoituksia tarkastellaan kahden viikon välein. Jo tässä ajassa on tilanne muuttunut monissa Euroopan maissa ja tartuntojen määrät ovat alkaneet kasvaa. Raja-arvona on ilmoitettu se, onko maassa todettu koronatartuntoja ainakin kahdeksan suhteessa 100 000 henkeen kahden viikon aikana. Esimerkiksi Belgian osalta luku näyttää Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n mukaan olevan lähes 50.
Tänään torstaina 6.8. valtioneuvosto päätti palauttaa lisää maita matkustusrajoitusten piiriin. Saapumista Suomeen rajoitetaan Alankomaista, Belgiasta ja Andorrasta tuleville henkilöille. Ulkoministeriön matkailusuositusten mukaan maihin, johon voi myös matkustaa Suomesta ilman omaehtoista karanteenia Suomeen palaamisen jälkeen ovat Irlanti, Islanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Saksa, San Marino, Slovakia, Tanska, Unkari, Vatikaani ja Viro sekä Euroopan ulkopuolisista maista Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay. Uuden rajauksen ulkopuolelle jäivät raja-arvon ylittävät Irlanti, Kypros, Malta, Saksa ja Tanska. 
ECDC päivittää nettisivuilleen ajankohtaisen koronatilanteen päivittäin, joten on vaikea uskoa, ettei sosiaali- ja terveysministeriössä ja THL:ssä oltaisi tietoisia reaaliaikaisista luvuista. Tautitilanne voi muuttua nopeastikin, joten myös ohjeistusten ja kansalaisille välitettävän tiedon tulisi olla ajan tasalla. Matkailu luo tällä hetkellä suuren riskin koronan leviämiselle, joten pitäisi olla selvää, mihin maihin matkustaminen on turvallista. Epidemia-alueilta tulevia pitää saada ohjattua entistä paremmin karanteeniin ja tautia saada tukahdutettua.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miksi Suomessa ei tiedoteta reaaliaikaisesti hallituksen asettamien matkailusuositusten raja-arvojen (koronatartuntoja yli kahdeksan suhteessa 100 000 henkeen kahden viikon aikana) muutoksista ja 
 
aikooko hallitus noudattaa itse määrittämiään raja-arvoja? 
 
Helsingissä 6.8.2020 
Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkustusrajoitusten reaaliaikaisuudesta
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 578/2020 vp:
Miksi Suomessa ei tiedoteta reaaliaikaisesti hallituksen asettamien matkailusuositusten raja-arvojen (koronatartuntoja yli kahdeksan suhteessa 100 000 henkeen kahden viikon aikana) muutoksista ja
aikooko hallitus noudattaa itse määrittämiään raja-arvoja?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Rajaliikenteen rajoitusten tavoitteena on ehkäistä epidemian leviämistä ja suojata siten ihmisten henkeä ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena on turvata Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys. Suomen kansanterveyteen kohdistuu edelleen vakava uhka, minkä vuoksi on ollut välttämätöntä jatkaa maahantulorajoituksia.
Valtioneuvoston sisä- ja ulkorajoja koskevissa päätöksissä päätetään maahantulon rajoituksista. Päätöksen virkamiesvalmistelu aloitetaan valtioneuvoston yleisistuntoa edeltävällä viikolla. Päätösehdotus tehdään valmisteluhetkellä käytettävissä olevan tuoreen tiedon pohjalta. Tilannetieto voi muuttua valmisteluprosessin aikana. Muuttuneet tilannetiedot toimitetaan tarpeen mukaan valtioneuvostolle sen tehdessä päätöstään. Varsinaisissa rajapäätöksissä käytettävät epidemiologiset tiedot ovat siten ajantasaiset. Rajapäätöksistä tiedotetaan laajasti valtioneuvoston ja asianomaisten ministeriöiden toimesta.
Sisä- ja ulkorajoja koskevat päätökset tehdään 30 päiväksi, mutta niitä tarkastellaan kahden viikon välein. Elinkeinoelämän ja kansalaisten toiminnan suunnitelmallisuuden näkökulmasta kahden viikon tarkastelujaksokin on haastavan lyhyt. Lyhyemmän aikavälin tilannetieto, joka on saatavilla Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen sivuilta, on tarpeellinen pääasiassa matkaajien oman päätöksenteon tueksi.
COVID-19-pandemian myötä Suomen hallitus on linjannut laajoista suosituksista välttää matkustamista pandemian riskimaihin, joihin tällä hetkellä lukeutuu suurin osa maailman maista. Ulkoministeriön ylläpitämät matkustustiedotteet sisältävät pitkän aikavälin tietoa maan tai alueen yleisestä turvallisuustilanteesta. Tieto on tarkoitettu matkustajan oman päätöksenteon tueksi. Matkustustiedotteita julkaistaan niistä maista, joissa Suomella on edustusto tai joista edustustot muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa. Tiedotteita päivitetään vähintään kahden kuukauden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Eri maiden nopeastikin vaihtelevien tartuntatilanteiden vuoksi ulkoministeriössä on päädytty siihen, ettei pandemian vaikutuksia matkustamiseen käsitellä yksittäisissä matkustustiedotteissa. Sen sijaan suositellaan yleisellä tasolla välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, poikkeuksena kuitenkin maat, joiden osalta hallitus on luopunut maahantulon rajoituksista, ja joiden listausta päivitetään UM:n verkkosivuilla valtioneuvoston päätösten perusteella. Lisäksi suurlähetystöt ylläpitävät vastuumaitaan koskevaa koronatilannetietoa omilla verkkosivuillaan.
Helsingissä 28.8.2020 Sisäministeri Maria Ohisalo

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi