KIRJALLINEN KYSYMYS MATKUSTAJAVIRROISTA VENÄJÄLTÄ JA RAJAN YLITYKSEN RAJOITUKSISTA


Kirjallinen kysymys matkustajavirroista Venäjältä ja rajan ylityksen rajoituksista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_462+2022.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Venäjän aloittaman sodan seurauksena on kohdistettu kansainvälisessä yhteisössä erilaisia pakotteita Venäjää ja venäläisiä kohtaan. Myös Suomi on ollut mukana pakoterintamassa. Kummastusta on kuitenkin herättänyt venäläisten jatkunut matkustajavirta rajojen yli. Sotatilasta huolimatta on venäläisturisteja virrannut länteen ja erityisesti Suomi on ollut kauttakulkumaana.

Viisumien myöntämiseen on toki jo tehty rajoituksia ja niiden määrät ovat pudonneet. Matkustajavirta on kuitenkin jatkunut. Venäjän naapurimaista Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat päättäneet evätä venäläisturisteilta pääsyn rajojensa yli. Maat ovat perustelleet päätöstään muun muassa turvallisuusriskeillä. Muissa EU-maissa kyseistä linjausta ei ole tehty, ei ilmeisesti Suomessakaan. Kiellon astuessa voimaan, on Suomi ainoa Venäjän EU-rajan valtio, johon turistit pääsevät. Perusteluiksi on esitetty, että jokaisen hakijan tilanne tarkastellaan yksilökohtaisesti ja on kannettu huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Suomen linjaukset asiassa ovat herättäneet ihmetystä, kun toisaalta julkisesti linjataan, että venäläisten liikkumista rajan yli halutaan vähentää, mutta samalla vedotaan yksityiskohtaisiin arviointeihin. Halutaan estää maahantulo, mutta ei kuitenkaan. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner totesi Ylen A-studiossa (12.9.2022), että matkustajavirta Suomen kautta tulee ilman muuta kasvamaan, kun Venäjän muut rajanaapurit ovat sulkemassa rajojaan Schengen-alueelle.

Tuntuu varsin kummalliselta, ettei Suomessa nähdä vastaavia turvallisuusuhkakuvia kuin muissa Venäjän rajanaapurimaissa. Tuntuu, että ulkorajan yli kulkeminen on tilanteessa kuin tilanteessa absoluuttinen oikeus, oli ylittäjän motiivi mikä tahansa. Pääministeri on talouden osalta puhunut poikkeusoloista ja käyttänyt jopa termiä sotatalous, kuvatakseen nykytiloja ja tulevaa talvea. Kenties olisi aika herätä myös hallinnon muilla aloilla ja pohtia turvallisuusuhkia ja poikkeusoloja tarkemmin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko Suomi tarkastella linjauksiaan venäläisille myönnettävien viisumien osalta, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan tavoin ja
 
miten hallitus aikoo reagoida venäläisten kasvavaan matkustajavirtaan Suomen kautta ja
onko Suomen asema ainoana Venäjän EU-rajan valtiona, johon venäläisturistit pääsevät, hallituksen mielestä toivottava, vai pitäisikö linjauksia tarkastella uudelleen?
 

Helsingissä 14.09.2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkustajavirroista Venäjältä ja rajanylitysten rajoituksista https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_462+2022.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen/ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 462 vp:

Aikooko Suomi tarkastella linjauksiaan venäläisille myönnettävien viisumien osalta Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan tavoin,
 
miten hallitus aikoo reagoida venäläisten kasvavaan matkustajavirtaan Suomen kautta ja
 
onko Suomen asema ainoana Venäjän EU-rajan valtiona, johon venäläisturistit pääsevät, hallituksen mielestä toivottava vai pitäisikö linjauksia tarkastella uudelleen?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

EU-Venäjä viisumihelpotussopimuksen keskeyttäminen astui voimaan 12.9.2022. Schengen viisumia hakevien Venäjän kansalaisten viisumihakemuksiin sovelletaan 12.9.2022 lukien viisumisäännöstöä ja he ovat samassa asemassa muiden kolmansien maiden viisumihakijoiden kanssa. Viisumihakemuksia arvioidaan viisumisäännöstön mukaisesti aiempaa tarkemmin. Viisumin hakemisesta tulee kalliimpaa, hankalampaa ja hitaampaa. Jatkossa Suomen Venäjällä myöntämien ja siten myös voimassaolevien viisumien määrä putoaa huomattavasti.

Hallituksen 16.8. hyväksymän linjauksen mukaisesti Ulkoministeriö rajoitti 1.9.2022 alkaen Venäjällä varattavissa olevien viisumihakemusaikojen määrää 500 aikaan päivässä. Turismitarkoituksessa viisumia hakeville on avattu syyskuun alusta alkaen keskimäärin 100 aikaa päivässä. Turisteille varatut ajat laskivat 10 %: iin elokuun hakemuksen jättöajoista. Suomi rajoittaa myös huomattavasti monikertaviisumeiden myöntämistä 12.9. jälkeen vastaanotettujen viisumihakemusten osalta.

Suomessa Rajavartiolaitos on toimivaltainen viranomainen, joka arvioi maahantulon edellytykset Suomen rajalla. Mikäli henkilöllä on maahantulokielto tai jos henkilön viisumi on mitätöity tai kumottu, maahanpääsy evätään. Suomen viranomaisten yhtenäinen käsitys on, ettei venäläisten matkailijoiden maahantulo ilmiötasolla aiheuta uhkaa yleiselle turvallisuudelle. Yksittäiset henkilöt voivat muodostaa riskejä myös yleiselle turvallisuudelle, mutta niihin vastataan tehokkaammin oikeasuhtaisilla työkaluilla.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) muodostivat 23.9.2022 yhteisen käsityksen siitä, että Venäjän kansalaisten maahantuloa ja viisumien myöntämistä tulee merkittävästi rajoittaa, koska tämän voidaan katsoa vaarantavan Suomen kansainvälisiä suhteita.

Venäläisten matkailijoiden valtaenemmistölle helpoin reitti EU-alueelle on jatkossakin lentoyhteys Istanbulin, Dohan, Tel Avivin, Dubain, Belgradin ja muiden välilaskupaikkojen kautta. Vaikka Suomi tekisi kaikki samat rajoitukset kuin Baltian maat, iso reitti EU- ja Schengen-alueelle jäisi auki.

Suomi on 20.9.2022 lähetetyssä kirjeessään ehdottanut komissiolle, että komissio antaisi suosituksen, jonka mukaan ne jäsenvaltiot, jotka estävät maahanpääsyn Venäjän kansalaisilta itse myöntämällään viisumilla, tekisivät sen Schengen-järjestelmässä määrätyin perustein, joko kumoamalla tai mitätöimällä henkilön viisumin, tai asettamalla henkilön maahantulokieltoon. Tämä antaisi mahdollisuuden evätä saman henkilön maahantulo toiseen jäsenvaltioon ilman erillistä, tapauskohtaista uusharkintaa jokaisen kohdalla.

Huomioiden viisumipolitiikka osana EU:n pakotetoimia, on mahdollista, että EU:n Venäjää koskeva viisumipolitiikka tulee vielä kiristymään entisestään. Suomi on EU:n ulkoministerikokouksessa 19. syyskuuta esittänyt, että EU:n yhtenäisyyden vahvistamiseksi turistiviisumit tulisi ottaa EU:n pakotteiden piiriin.

Helsingissä 5.10.2022

Ulkoministeri Pekka Haavisto

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi