KIRJALLINEN KYSYMYS MATKAILUUN VAADITTAVISTA KORONATODISTUKSISTA


Kirjallinen kysymys matkailuun vaadittavista koronatodistuksista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_75+2021.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Koronaepidemian aikana matkustaminen on syytä saada kuriin taudin leviämisen estämiseksi. Monet lentoyhtiöt ja laivavarustamot ovatkin alkaneet vaatia rajoja ylittäviltä matkailijoilta todistusta negatiivisesta koronatestistä. Koska koronatodistuksen vaatiminen on varsin uusi asia, liittyy siihen paljon hienosäätämistä ja maiden välisiä yhteisiä pelisääntöjä.

Suomessa Hus on kehittänyt järjestelmän, jonka kautta kaikki Husin toimipisteissä testatut saavat maksutta todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta. Koronatietoni.fi-sivuston kautta henkilö saa todistuksen viimeisimmästä koronatestistä, jos se on negatiivinen. Palvelu toimii Husin diagnostiikkakeskuksen analysoimien koronatestien kohdalla, ja sitä voivat käyttää Uudenmaan ja Kymenlaakson asukkaat. Muissa sairaanhoitopiireissä oireettomat testattavat ohjataan yksityisen puolen terveysyhtiöihin. Ne tarjoavat koronatestausta ja -todistusta noin 100-300e hintaan. Kela-korvausta yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustutkimuksesta on 56 euroa, jos testi on lääkärin määräämä. Pääsääntönä on, että oireettomana ei saa koronatestistä Kela-korvausta. Julkisen puolen koronatestaus on kansalaisille maksuton.

Erilaiset käytännöt eri sairaanhoitopiireissä tekevät todistuskäytännöstä hyvin epäselvän ja eriarvoistavan. Erityisesti tilanteesta kärsivät ulkomailla opiskelevat ja työskentelevät, joille matkustaminen ulkomaille ei ole hupia. Työnantajat voivat toki tarjota työntekijälle korvausta testauksen hinnasta, mutta opiskelijat jäävät tilanteessa omilleen. Esimerkiksi ulkomailla opiskeleva kuopiolainen joutuu maksamaan oireettomana testistä ja koronatodistuksesta yksityisellä puolella toistasataa euroa, kun taas vastaavasti samassa tilanteessa oleva helsinkiläinen saisi testin ja todistuksen julkiselta puolelta ilmaiseksi.

Ulkomailla opiskelevien suomalaisten osuus on varsin pieni, mutta toivoisi, että opiskelijoille tarjottaisiin tasavertaista kohtelua, kun opiskelijoiden taloudellinen turvaverkko on muutenkin rajattu. Elämää, opiskelupaikkaa ja omaisuutta ei voi noin vain jättäkään ulkomaille. On hyvä, että matkustusta rajoitetaan koronatilanteessa ja matkailijoita vaaditaan todistusta negatiivisesta testistä, mutta koronatestauksesta ja -todistusten jaosta ei saa kuitenkaan tulla rahastamisen keinoa. Hinnoittelun ja saatavuuden tulisi olla yhteneväistä koko maassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten varmistetaan, ettei koronatestauksen ja koronatodistusten hinnoittelussa synny eriarvoistumista maan sisällä ja
 
miten varmistetaan, että kaikille on samat käytännöt asuinpaikkakunnasta riippumatta?
 

Helsingissä 26.02.2021

Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkailuun vaadittavista koronatestitodistuksista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_75+2021.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 75/2021 vp:

Miten varmistetaan, ettei koronatestauksen ja koronatestitodistusten hinnoittelussa synny eriarvoistumista maan sisällä ja
miten varmistetaan, että kaikille on samat käytännöt asuinpaikkakunnasta riippumatta?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Monet maat vaativat covid-19-testiä maahan pääsyn edellytyksenä. Päivitetyn kansallisen covid19-testausstrategian mukaan covid-19-testi voidaan ottaa oireettomalta henkilöltä välttämättömän Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkan vuoksi. Matkailijoiden testauksessa ja matkailuun liittyvien testaustodistusten laatimisessa voidaan hyödyntää yksityistä sektoria. Strategian mukaan covid-19-testauksen tavoitteena on kuitenkin ensisijaisesti tunnistaa uudet tartunnat ja altistuneiden ketjut, jolloin alueellisten resurssien mukaan covid-19-testausta voidaan joutua priorisoimaan näihin toimintoihin.

Kansaneläkelaitos korvaa sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä, kun henkilöllä epäillään koronavirustartuntaa. Pelkästään matkustamisen vuoksi tehdyistä koronatesteistä ei saa Kansaneläkelaitoksen korvausta. Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat vastaavat itse hinnoittelustaan.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) mukaan julkisen terveydenhuollon laatimat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia. Covid-19-testitodistus ei kuitenkaan ole hoitoon liittyvä todistus, jolloin kunta voi periä todistuksesta maksun.

Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) 4 §:ssä säädetään, että rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus rokotuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusta, jotta jatkossa rokotuksia ja covid-19-testiä koskevat todistukset voisi saada suoraan maksutta Omakanta-palvelusta. Todistus on suunniteltu toimivaksi yhteen muiden EU-maiden kanssa.

Helsingissä 19.3.2021 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

 

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi