KIRJALLINEN KYSYMYS LISÄÄNTYNEEN ETÄTYÖNTEON VAIKUTUKSISTA LIIKENTEEN VÄHENEMISEEN JA RUUHKAMAKSUIHIN


Kirjallinen kysymys lisääntyneen etätyönteon vaikutuksista liikenteen vähenemiseen  ja ruuhkamaksuihin

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/KK+735/2020

Eduskunnan puhemiehelle

Covid-19-epidemian aikana monelle työntekijälle ja koululaisille on tullut tutuksi etätöiden tekeminen kotoa käsin. Keväällä varsinkin jouduttiin tekemään nopeasti muutoksia kohti laajempaa etätöiden tekemistä. Pääasiassa kansalaiset ovat ottaneet etätyöt hyvin vastaan ja esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön Digiloikasta vauhtia uuteen kasvuun ja hyvinvointiin - Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa –työryhmän loppuraportissa todetaan, että aiemmassa kyselytutkimuksessa peräti 40% etätöitä tehneistä ei haluaisi palata vanhan toimistotyöskentelyn pariin.

Positiivisten kokemusten perusteella on nähtävillä, että etätyöt tulevat lisääntymään ja jatkumaan koronaepidemiasta selviämisen jälkeenkin. Tämä tulee vaikuttamaan paitsi työskentelyyn toimistoissa ja kouluissa, niin myös liikenteen määriin. Edellä mainitussa ministeriön raportissa todetaan: ”Jos etätyön ja etäosallistumisen suosio pysyy kriisin jälkeen korkealla tasolla, tulee tämä vähentämään ihmisten päivittäistä liikkumisen tarvetta.” Työmatkaliikenteessä ei olla palattu koronaepidemiaa edeltäviin ruuhkahuippuihin. Etätöiden yleistyessä onkin odotettavissa, että työmatkaliikenteen määrä vähenee.

Koronaepidemia vaikuttaa raportin mukaan joukkoliikenteen matkustajamääriin, kun ihmiset välttävät ihmisjoukkoja. Etätöiden lisääntyessä työmatkaliikenne vähenee myös joukkoliikenteessä. Epidemiasta toipumiseen ja joukkoliikenteen matkustusmäärien palautumisessa kestänee tovin.

Hallitus on tuomassa liikenteelle ruuhkamaksuja, joiden perimmäiseksi tavoitteeksi on ilmoitettu kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä linjaus tarkoittaisi autoilijoiden jo korkeiden kustannusten lisäämistä. Ruuhkamaksujen on esitetty olevan jopa uusi vero työhön kulkemisesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus on huomioinut etätöiden lisääntymisen omissa linjauksissaan ja
 
onko vähentyvän työmatkaliikenteen määrä huomioitu suunnitelmissa tuoda ruuhkamaksuja autoilijoille ja
 
millaisena hallitus näkee joukkoliikenteen tulevaisuuden, erityisesti maakuntien pienemmissä kaupungeissa?
 
Helsingissä 08.10.2020
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi