KIRJALLINEN KYSYMYS KORONATOIMENPITEISTÄ LENTOKENTILLÄ JA MAAHAN SAAPUVIEN MATKAILIJOIDEN OHJEISTAMISESTA KORONAVIRUSEPIDEMIAN SUHTEEN


Kirjallinen kysymys koronatoimenpiteistä lentokentillä ja maahan saapuvien matkailijoiden ohjeistamisesta koronavirusepidemian suhteen
 
Eduskunnan puhemiehelle
Koronavirusepidemia on Suomessa saatu erilaisilla rajoitustoimenpiteillä aisoihin ja uusien tartuntojen määrä on pysynyt maltillisena jo usean viikon ajan. Rajoituksia on purettu ja kansalaiset ovat päässeet viettämään kesää ravintoloissa ja palveluiden parissa. Ulkomaille matkaamista on helpotettu maihin, joissa koronatilanne on samankaltainen. 
COVID-19-virusta ei ole kuitenkaan vielä voitettu ja tilanne voi muuttua huonompaan suuntaan varsin nopeasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa koronatilanne on edelleen kriittinen. Koronan toisen aallon riski tulee ottaa vakavasti. Euroopassa esimerkiksi Espanjassa on Katalonian alueella todettu tautiryppäitä, vaikka maassa tilanne oli jo kohentumaan päin. 
Helsingin Sanomissa 19.7.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessa (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006575501.html?ref=rss) kuvattiin Helsinki-Vantaan lentoaseman koronakäytäntöjä. Kirjoittajan mukaan Suomeen tulleiden matkustajien passeja ei tarkastettu, ellei matkustaja tullut "kielletyistä maista". Kirjoittajan mukaan oletuksena on, että matkustajat tulevat suorilla lennoilla, eikä oteta huomioon, että matkustajat voivat tulla esimerkiksi Saksan kautta korona-alueilta. Kentällä kuulutettiin hygieniaohjeita, mutta vaikuttaa siltä, ettei tilanne ole muuttunut keväästä.  
Koronavirusepidemia saapui maahan matkailijoiden mukana, joten on odotettavaa, että näin käy myös uudestaan. Keväällä lentokentillä koronaohjeistus oli hyvin vähäistä ja tilanteeseen ei reagoitu tarpeeksi nopeasti. Pääministeri Marin totesi maaliskuussa, että voimme jättää tarkastus-spektaakkelit muille. Kuitenkin esimerkiksi Islannissa ja Kreikassa on otettu käyttöön maahan saapuvien matkailijoiden koronatestausta. Kreikassa on käytössä lisäksi riskilaskuri, jossa matkustaja täyttää ennen maahantuloa kyselyn netissä. Testi antaa tulokseksi koodin, joka skannataan kentällä, minkä jälkeen matkailija voi joko jatkaa vapaasti matkaansa tai siirtyy terveydenhuoltohenkilöstön tarkastettavaksi.  
Testit tai tarkastukset eivät estä täysin koronan leviämistä, mutta on sinisilmäistä kuvitella minimalistisen ohjeistuksen auttavan koronan ehkäisyssä. Viranomaisilla tulisi olla tieto siitä, mistä matkustajat saapuvat maahamme. Suomella ei ole varaa koronaepidemian toiseen aaltoon, jossa yhteiskunta sulkeutuu jälleen. Siksi on tärkeää, että koronaviruksen etenemistä estetään kaikin tavoin. Siihen vaaditaan sekä kansalaisten että viranomaisten apuja.  
 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miksi ei lentokentillä tehdä minkäänlaisia koronatestauksia ja 
 
miten koronan toiseen aaltoon on varauduttu ja miten kevään virheistä on otettu opiksi ja 
 
miten varmistetaan, että maahan saapuville matkustajille saadaan välitettyä asianmukaiset koronaohjeet ja tarpeen mukaan ohjaus karanteeniin? 
 
Helsingissä 21.7.2020 Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronatoimenpiteistä lentokentillä ja maahan saapuvien matkailijoiden ohjeistamisesta koronavirusepidemian suhteen
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 558/2020 vp:
Miksi ei lentokentillä tehdä minkäänlaisia koronatestauksia ja miten koronan toiseen aaltoon on varauduttu ja
miten kevään virheistä on otettu opiksi ja miten varmistetaan, että maahan saapuville matkustajille saadaan välitettyä asianmukaiset koronaohjeet ja tarpeen mukaan ohjaus karanteeniin?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Suomi nojaa koronaviruksen torjunnassa hybridistrategiaan, jossa rajoitustoimien hallinnan ohella toteutetaan testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatetta ja hyviä hygieniakäytäntöjä. Sosiaalija terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä seuraa koronavirusepidemian torjuntaan tähtäävän hybridistrategian vaikuttavuutta epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla.
Hallitus tarkastelee säännöllisesti koronaviruksen epidemiatilannetta ja tekee tarvittaessa rajaliikenteen rajoituksia koskevia päätöksiä. Maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Toissijaisesti voidaan harkita sisärajavalvonnan poistamista ja maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Myös aiemmin purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.
Rajan yli saapuvien koronatartuntojen torjumiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi kaikille matkailijoille, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronavirustapausten ilmaantuvuus ylittää asetetut raja-arvot, suositellaan noudattamaan hygieniaohjeita ja omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen. Lisäksi matkailijoita kehotetaan hakeutumaan testiin, mikäli oireita ilmaantuu. Ohjeet ja suositukset ovat useilla eri kielillä.
Tartuntatautilain mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö. Lain mukaan aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirastot ovat 17.7.2020 lähettäneet kaikkiin maan kuntiin ja sote-kuntayhtymiin ohjauskirjeen koskien erityisesti niitä kuntia, joissa on lento-, meri- tai maaliikenteen rajanylityspaikkoja.
Monet kunnat, joissa on rajanylityspaikkoja, ovatkin laatineet valmiussuunnitelmia rajan yli leviävien tartuntojen ehkäisemiseksi erityisesti, kun liikenne rajoilla on lisääntymässä. Esimerkiksi Vantaa on laatinut suunnitelman toimista Helsinki-Vantaan lentokentällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan koronavirustestiin ohjataan ne matkailijat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla epäillään tartuntaa.
Covid-19-testaukset (terveystarkastukset) tehdään matkustajille tartuntatautilain 14, 15 tai 16 §:n nojalla. Testaukset ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos henkilö ei suostu testaukseen, aluehallintovirasto voi määrätä pakollisen testauksen. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia matkustajia. Riskialueelta tulevalle matkustajalle olisi mahdollista tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös 14 vrk:n ajaksi, jos hänen epäillään perustellusti altistuneen koronavirukselle. Näin on esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia henkilöitä. Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hallitus on myös antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle pyynnön valmistella niin sanotun liikennevalomallin, jossa viestinnällisesti havainnollistetaan niin kansalaisille, yrityksille kuin muille yhteiskunnan toimijoille sitä, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen eri maista saapuessa.
Helsingissä 14.8.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi