KIRJALLINEN KYSYMYS KORONAROKOTUKSISTA


Kirjallinen kysymys koronarokotuksista

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_931+2020.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Koronarokotteesta odotetaan helpotusta koronapandemiaan. Tällä viikolla rokotuksia aloitettiin Isossa-Britanniassa, ja nyt muualla Euroopassa ja Suomessa odotetaan rokotusten alkavan lähiaikoina. Suomessa koronarokotteen jakaminen alkanee vuodenvaihteen jälkeen. 

Koronarokote on herättänyt paljon keskustelua, ja monilla on hyvin kriittinen suhtautuminen koronarokotteeseen. Erityisesti sikainfluenssarokotteesta sairastuneiden esimerkit ovat tehneet monista hyvin varovaisia ja epäileväisiä rokotteille. Lisäksi eri medioissa leviävät väitteet rokotteesta nakertavat tiettyjen ihmisten uskoa rokotteen toimivuuteen.  

Koronarokotteella saadaan kuitenkin suojattua riskiryhmiä ja siten pikkuhiljaa yhteiskuntaa palautumaan takaisin normaaliin. On erityisen tärkeää, että koronarokotteesta tiedottaminen toimii mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta kansalaiset saavat tarvitsemaansa tietoa aikatauluista, rokotteen vaikutuksista ja mikä tärkeintä, sen hyödyistä. Kansalaisille tarjottavan tiedon tulee olla helposti saatavaa ja ymmärrettävää. Tiedottamisessa tulee myös ottaa huomioon eri tiedottamisen alustat, eikä tietoa tule tarjota vain yhtä kanavaa pitkin.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että koronarokotteen aikatauluista ja yksityiskohdista tiedotetaan selvästi ja ymmärrettävästi kansalaisille,  
 
miten ja missä alustoilla hallitus aikoo tiedottaa rokotteesta,  
 
miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että tiedottaminen koronarokotteen suhteen on mahdollisimman läpinäkyvää ja saavuttaa myös vanhemmat ikäluokat ja  
 
miten hallitus aikoo puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin esimerkiksi koronarokotteen saatavuuden suhteen?  
 
Helsingissä 9.12.2020 
Jussi Wihonen PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronarokotuksista
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 931/2020 vp:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että koronarokotteen aikatauluista ja yksityiskohdista tiedotetaan selvästi ja ymmärrettävästi kansalaisille,
miten ja missä alustoilla hallitus aikoo tiedottaa rokotteesta,
miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että tiedottaminen koronarokotteen suhteen on mahdollisimman läpinäkyvää ja saavuttaa myös vanhemmat ikäluokat ja
miten hallitus aikoo puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin esimerkiksi koronarokotteen saatavuuden suhteen?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Viranomaisten koronarokoteviestintä perustuu avoimuuteen, oikea-aikaisuuteen ja luotettavuuteen. Viestinnän selkeyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Ihmiset haluavat hyvin käytännönläheistä tietoa koronavirusrokotteista. Sitä tarjoaa ensisijaisesti oma kunta ja sen käyttämät viestintäkanavat. Kunnat antavat esimerkiksi tietoa rokotusjärjestyksestä, rokotusajoista ja -paikoista. Kunnilla on monenlaisia keinoja viestiä alueensa asukkaille, mutta tärkeimpiä viestijöitä ovat ennen kaikkea sote-alan ammattilaiset erilaisissa palvelutilanteissa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistämässä laajaa kansalaiskampanjaa koronavirusrokotteista. Valtakunnalliseen viestintään osallistuvat myös sosiaali- ja terveysministeriö, Fimea sekä eri järjestöjä. Kansalaisia palvelee myös digi- ja väestöviraston koronapuhelin, jonka kautta annettavat vastaukset perustuvat THL:n tuottamaan tietoon. Valtakunnallisen viestinnän suunnittelussa on otettu huomioon, että rokotusten antaminen koko väestölle vie aikaa, eikä rokotteiden antaman suojan kestosta ole vielä riittävästi tietoa. On varauduttava myös siihen, ettei koronarokotetta saada samanaikaisesti kaikille. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että viranomaisten antamia suosituksia ja rajoituksia noudatetaan edelleen. THL seuraa reaaliaikaisesti koronarokotteiden varastotilannetta, jakelua, potilastietojärjestelmiin kirjattuja annettuja rokotuksia sekä rokotuskattavuuden kertymistä ja ohjaa palvelujärjestelmää havaintojen perusteella.
Yhteistyö median kanssa on jatkuvaa, ja tietoa kansalaisille ja medialle tarjotaan monin keinoin: tiedottein, uutisin, sosiaalisen median kanavien kautta, mediatilaisuuksissa ja antamalla haastatteluja ja osallistumalla eri medioiden televisio- ja radiolähetyksiin. Lisäksi viranomaiset osallistuvat julkiseen keskusteluun aktiivisesti omin kirjoituksin.
Helsingissä 21.12.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi