KIRJALLINEN KYSYMYS KORONARAJOITUSTEN JA -SUOSITUSTEN TIEDOTTAMISESTA


Kirjallinen kysymys koronarajoitusten ja -suositusten tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_455+2021.aspx 

   

Eduskunnan puhemiehelle

Läpi koronaepidemian erilaisten rajoituksista ja suosituksista tiedottaminen ja uutisointi on ollut varsin sekavaa ja viikon sisällä linjaukset ja tulkinnat ovat voineet muuttua merkittävästi. Erityisesti tapahtuma- ja kulttuuriala odottaa rokotusten edistymisen myötä saavansa vihdoin yleisöä tapahtumiinsa, mutta viranomaispäätöksiä joudutaan odottamaan ja niiden tulkinnat muuttuvat siihen tahtiin, että monet ovat todenneet helpommaksi perua tapahtumansa, kuin mukautua varsin lyhyellä varoitusajalla tuleviin päätöksiin.

On ymmärrettävää, että viranomaiset haluavat toimia terveysturvallisuus edellä ja hillitä koronan leviämistä. Tapahtuma- ja kulttuurialaa on kuitenkin rajoitettu, siis käytännössä tehty alalla toimiminen lähes mahdottomaksi, jo reilu puolentoista vuoden ajan. Varsinkin nyt syksyn kynnyksellä ovat AVI:n ja hallituksen linjaukset olleet varsin ristiriitaisia, ja kellään ei tunnu olevan tietämystä, miten tullaan käytännössä toimimaan. Viimeksi eilen torstaina 19.8. ministeri Kurvinen twiittasi, että kahden metrin turvaväleistä ja katsomolohkoista luovutaan ja STM:n lähettäneen AVI:lle ohjauskirjeen koskien yleisötilaisuuksien rajoituksia. Jo nyt ilmoitusta on ehditty kritisoimaan ja esimerkiksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston Heikki Mäki ilmoitti pitävänsä ohjeistusta ja sen toteuttamista mahdottomana.

Tapahtumanjärjestäjät ja kansalaiset kaipaavat ja ansaitsevat selkeää ohjeistusta ja selkeitä linjauksia siitä mikä on rajattua ja mitkä ovat suositukset. Pahentuneesta koronatilanteesta huolimatta on nähty, että isoillakin väkijoukoilla on voitu järjestää terveysturvallisia tapahtumia. Kyseessä on kuitenkin monien ihmisten elanto ja työ.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kenen etua ajaa hallituksen mukaan se, että rajoitusten ja suositusten linjauksista väitellään uutisotsikoissa ja somessa, sen sijaan että hallitus itse keskustelisi AVI:en, THL:n ja muiden viranomaisten kanssa ja,
 
kuvitteleeko hallitus, että yrittäjät, tapahtumanjärjestäjät ja kansalaiset pysyvät jatkuvasti muuttuvien linjausten ja ohjeistusten perässä ja,
 
miten hallitus aikoo yhdessä muiden viranomaisten kanssa parantaa toimintaansa, jotta päätöksiä saadaan aikaan nopeammin ja yhteistuumin, jottei keskustelua tarvitse käydä iltapäivälehtien otsikoissa?
 

Helsingissä 20.08.2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronarajoituksista ja -suosituksista tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_455+2021.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 455/2021 vp:

Kenen etua ajaa hallituksen mukaan se, että koronarajoitusten ja -suositusten linjauksista väitellään uutisotsikoissa ja somessa sen sijaan, että hallitus itse keskustelisi aluehallintovirastojen, THL:n ja muiden viranomaisten kanssa,
 
kuvitteleeko hallitus, että yrittäjät, tapahtumanjärjestäjät ja kansalaiset pysyvät jatkuvasti muuttuvien linjausten ja ohjeistusten perässä ja 
 
miten hallitus aikoo yhdessä muiden viranomaisten kanssa parantaa toimintaansa, että päätöksiä saadaan aikaan nopeammin ja yhteistuumin, jottei keskustelua tarvitse käydä iltapäivälehtien otsikoissa?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet herättävät laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jota käydään myös eri medioissa. Koko pandemian ajan hallitus on ollut suoraan yhteydessä asiaa hoitavien viranomaisten kanssa, ja toimenpiteitä on suunniteltu ja viety eteenpäin yhteistyössä näiden viranomaisten kanssa. Koronarajoitusten ja -suositusten valmistelua on lisäksi tehty ministeriöissä vuorovaikutuksessa eri toimialojen edustajien kanssa. Tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa jatketaan edelleen.

Hybridistrategian toimintasuunnitelma ja sen päivitykset ovat ohjanneet toimivaltaisia viranomaisia suositusten ja rajoitusten käytössä. Hallitus on päättänyt 9. syyskuuta toimista, joilla Suomi avataan ja pidetään auki. Hallituksen tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Uudistetun hybridistrategian toimeenpano alkaa asteittain jo ennen sitä. Uudistettu toimintasuunnitelma on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkastellaan tarvittaessa.

Koronakriisin hallinnan uudistetun hybridistrategian tavoitteena on avata yhteiskunta, edistää sen avoinna pitämistä sekä tukea epidemian jälkihoitoa, talouden kasvuedellytyksiä ja jälleenrakennusta. Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelmalla lisäksi tuetaan aluehallintovirastojen ja kuntien päätöksenteon oikeasuhtaisuus- ja välttämättömyysarviointia.

STM on antanut aluehallintovirastoille, kunnille ja kuntayhtymille myös ohjauskirjeitä toimintasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä. Ministeriön ohjauksella tuetaan alueellisia epidemian estämistoimia, mutta avainasemassa ovat alueelliset ja paikalliset tartuntatautilain nojalla tehtävät toimenpiteet. Epidemian luonteen vaikean ennustettavuuden vuoksi on ollut mahdollista, ja on edelleen mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia on myös jouduttu palauttamaan tai kiristämään epidemiatilanteen heiketessä.

Helsingissä 10.9.2021 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi