KIRJALLINEN KYSYMYS KORONAOHJEISTUKSISTA TIEDOTTAMISESTA


Kirjallinen kysymys koronaohjeistuksista tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/KK+900/2020

Eduskunnan puhemiehelle

Uusimmassa viikoittaisessa STM ja THL:n koronatilannekatsauksessa (26.11.) annettiin jälleen synkkiä tilannearvioita koronatilanteen kehityksestä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Koronatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan syksyn mittaan ja nyt monilla paikoilla lähestytään leviämisvaihetta. Pääkaupunkiseudulla annettiin jo aiemmin tällä viikolla ilmoitus tiukemmista koronarajoituksista, kun tilanne paheni viikonlopun aikana, ja viime viikolla annetut linjaukset näyttäytyivät liian tehottomina.

Tosin kummassakaan tiedotuksessa ei juuri tiedotettu tehdyistä tai voimaan tulevista päätöksistä. Kun erilaisia ja eri toimijoiden järjestämiä tiedotustilaisuuksia on nyt järjestetty keväästä asti, ja mediassa korona on ollut pääuutisena jo monta kuukautta, ei ole ihme, että kansalaisten keskuudessa saattaa olla ns. koronaväsymystä ja on vaikea ottaa selkoa mitkä ovat ajankohtaiset määräykset, kuka niitä antaa ja milloin ne tulevat voimaan. Esimerkiksi torstain 26.11. tiedotustilaisuudessakin mainittiin, että STM suosittelee kauppakeskusten yleisten oleskelutilojen sulkemista, mutta ei tarkennettu mitä tämä käytännössä tarkoittaisi ja milloin se astuisi voimaan. Tarkennusta saatiin toki Iltasanomien uutisessa tiedotustilaisuuden jälkeen.

On erityisen tärkeää, että kansa saa ajankohtaista tietoa ja pysyy kartalla koronamääräysten, -suositusten ja -rajoitusten suhteen. Nyt jää kuitenkin moni asia epäselväksi, kun ennen varsinaisten päätösten tekemistä järjestetään tiedotustilaisuutta suunnitelluista toimista. Kansalle ei ehkä ole selvää, että päätösten tekeminen saattaa vaatia esimerkiksi muutoksia lakeihin, joka vie taas oman aikansa. Kansa tarvitsee tietoa päätöksistä, ei suunnitelmista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tunnustaako hallitus ongelman epäselvästä viestinnästä koronaohjeistuksen suhteen ja
 
miten hallitus aikoo parantaa omaa, ja auttaa muita toimijoita parantamaan viestintäänsä koronatilanteen ja -ohjeistuksen suhteen ja
 
aikooko hallitus jatkossa järjestää tiedotustilaisuuksia ennemmin tekemistään päätöksistä, kuin aiesuunnitelmista, joiden toteuttamiseen menee viikkoja?
 

Helsingissä 27.11.2020 Jussi Wihonen PS

  

Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronaohjeistuksista tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_900+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 900/2020 vp:

Tunnustaako hallitus ongelman epäselvästä viestinnästä koronaohjeistuksen suhteen,
miten hallitus aikoo parantaa omaa ja auttaa muita toimijoita parantamaan viestintäänsä koronatilanteen ja -ohjeistuksen suhteen ja
aikooko hallitus jatkossa järjestää tiedotustilaisuuksia ennemmin tekemistään päätöksistä kuin aiesuunnitelmista, joiden toteuttamiseen menee viikkoja?
 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Maaliskuussa 2020 Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, joka keskitti valtioneuvostolle toimivallan koronatoimissa. Tällä hetkellä olemme normaalioloissa, ja pääsääntöisesti toimivalta epidemiatorjuntatoimien toteuttamisessa on tartuntatautilain mukaisesti alueilla: kunnilla, sairaanhoitopiireillä ja aluehallintovirastoilla. Myöskään epidemiatilanne ei ole samanlainen kaikkialla Suomessa, vaan vaihtelee alueittain. Siksi myös ohjeet, suositukset ja rajoitukset voivat olla erilaisia eri alueilla.

Tämän vuoksi koronaan liittyviä päätöksiä ja viestintää tehdään normaaliolojen lainsäädännön ja toimivaltuuksien mukaisesti monessa paikassa. Koronasta viestivät mm. ministeriöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirit ja kunnat niille kuuluvien vastuiden mukaan.

Tärkeimmät tiedonlähteet tällä hetkellä ovat omat alueelliset kanavat, sillä alueelliset päätökset, suositukset ja rajoitukset tulevat lähellä olevilta viranomaisilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut näitä alueellisia kanavia myös verkkosivulle (thl.fi/alueet).

Tavoitteena on tehdä mahdollisimman monipuolista viestintää. Kansalliset viranomaiset keskustelevat säännöllisesti alueiden toimijoiden kanssa viestinnästä ja alueen tilanteesta sekä tarpeista. Yhteistyöllä pyritään siihen, että viestintä olisi niin selkeää kuin se on mahdollista tässä tilanteessa.

Hallituksen viestintästrategian mukaisesti valmistelusta ja päätöksenteosta kerrotaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Hallituksen tiedotustilaisuuksissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikoittaisissa koronatilannekatsauksissa on käyty läpi niin kansallisia suunnitelmia kuin tehtyjä päätöksiä. Kansalaisilla on oikeus saada tietää niistä molemmista. Valmisteltavista asioista sekä päätöksistä on tarkoitus kertoa myös jatkossa.

Helsingissä 16.12.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi