KIRJALLINEN KYSYMYS KORONAKARANTEENIEN TOIMEENPANOSTA, VALVONNASTA JA TIEDOTTAMISESTA


Kirjallinen kysymys koronakaranteenien toimeenpanosta, valvonnasta ja tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_586+2020.aspx

 

Eduskunnan puhemiehelle

Koronatartuntojen määrä on kesän suvantovaiheen jälkeen lähtenyt nousuun. Erityisesti ulkomailta palaavien joukossa tartuntojen määrä on ollut suuri. Esimerkiksi eräällä Turkuun Pohjois-Makedoniasta saapuneella lennolla oli peräti 26 todettua tartuntaa 157 matkustajan joukosta. Karanteenisuosituksen ohittava matkailija tartuttaa julkisessa liikenteessä, ravintoloissa ja yleisötapahtumissa.

Koska matkustus- ja karanteenisuositusten vapaaehtoisuus ei ole toiminut, päätettiin sosiaali- ja terveysministeriössä testata kaikki riskimaista matkanneet ja asettaa 14 päivän karanteeniin. Päätöstä perusteltiin tartuntalain nimissä, mutta sen toteutus herättää paljon kysymysmerkkejä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan karanteenipäätöksen tekee aina kunnan tartuntataudeista vastaava virkalääkäri. Valvonnan tekisi kunta, sairaanhoitopiiri tai aluehallintovirasto. Kuntien vastuu kasvaisi siis entisestään ja eri alueilla voitaisiin tehdä erilaisia päätöksiä. Esimerkiksi maskisuosituksissa Turussa on otettu oma suositus käyttöön, vaikka valtakunnallista suositusta ei ole annettu, samoin Itä-Suomen yliopistossa. Jos eri kunnissa ja maakunnissa tulee voimaan erilaisia suosituksia, olisi hyvä, jos niistä voitaisiin tiedottaa mahdollisimman tarkasti. Monelle voi olla jopa epäselvää, että missä sairaanhoitopiirissä itse asuu.

Linjaus on herättänyt myös kysymysmerkkejä lääkäreiden keskuudessa. Kun karanteenin voi määrät vain tartuntatautilääkäri, herää kysymys resurssien ja henkilökunnan riittävyydestä. Väkimäärältään pienemmissä maakunnissa tartuntatautilääkäreiden määrä voidaan laskea yhden käden sormilla.

Kansalaisten osalta olisi hyvä, että tärkeistä suosituksista ja rajoituksista tiedotettaisiin oikea-aikaisesti ja oikea tieto välittyisi ajankohtaisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on toimivaltainen viranomainen karanteenimääräyksistä päätettäessä ja
 
miten varmistetaan karanteenin valvonnasta ja määräämisestä vastuussa olevan henkilökunnan riittävyys ja
 
antaako hallitus valtakunnallista suositusta vai jääkö tiedottaminen ja koronan valvonta täysin kuntien, sairaanhoitopiirien tai aluehallintavirastojen vastuulle ja
 
miten hallitus aikoo jatkossa toimia, jotta kansalaisille saataisiin väitettyä mahdollisimman selvää viestiä suosituksista ja rajoituksista, niin valtakunnallisesti, kuin alueellisesti?

 

Helsingissä 13.08.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Jussi Wihonen PS

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen koronakaranteenien toimeenpanosta, valvonnasta ja tiedottamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_586+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 586/2020 vp:

Mikä on toimivaltainen viranomainen koronakaranteenimääräyksistä päätettäessä,
miten varmistetaan karanteenin valvonnasta ja määräämisestä vastuussa olevan henkilökunnan riittävyys,
antaako hallitus valtakunnallista suositusta vai jääkö tiedottaminen ja koronan valvonta täysin kuntien, sairaanhoitopiirien tai aluehallintovirastojen vastuulle ja
miten hallitus aikoo jatkossa toimia, jotta kansalaisille saataisiin väitettyä mahdollisimman selvää viestiä suosituksista ja rajoituksista niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Tartuntatautilain mukaan virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää henkilön karanteenista tai eristämisestä. Kiireellisissä tapauksissa myös muu julkisessa terveydenhuollossa toimiva laillistettu lääkäri voi päättää karanteenista tai eristämisestä enintään kolmeksi päiväksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on 2.6.2020 antanut ohjeen kunnille ja kuntayhtymille covid-19-pandemiaan liittyvistä työstä poissaolo-, karanteenija eristämispäätöksistä, jonka mukaan alueellisesti voi olla tarpeen nimetä useampi tartuntataudeista vastaava lääkäri huolehtimaan viranomaispäätöksistä.

Tartuntatautilain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa tartuntatautien valtakunnallisesta tiedottamisesta ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirastojen vastuulla on sovittaa yhteen ja valvoa tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Covid-tilanteessa THL on antanut valtakunnallisia, sairaanhoitopiirit alueellisia ja kunnat paikallisia ohjeita, joita on päivitetty tilannekuvan muuttumisen edellyttämällä tavalla.

Helsingissä 31.8.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

 

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi