KIRJALLINEN KYSYMYS KESÄKAHVILOIDEN JA -RAVINTOLOIDEN TUKEMISESTA


Kirjallinen kysymys kesäkahviloiden ja -ravintoloiden tukemisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_375+2020.aspx

Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen maanantaina 4.5. antaman linjauksen mukaan ravintolat voisivat avata ovensa asteittain kesäkuusta lähtien, kun yli 10 mutta alle 50 hengen kokoontumiset sallittaisiin. Sopivilla turvaväleillä ja oikeaoppisilla hygieniajärjestelyillä ravintolat voisivat avata esimerkiksi kesäterassejaan. Tarkempia ohjeita tai päivämääriä ei kuitenkaan annettu. 
Ravintoloille ja kahviloille koronakriisi on ollut erityisen raskas. Kulut juoksevat vaikka liiketoimintaa ei ole rajoitusten myötä pystynyt täysipäiväisesti harjoittamaan. Take away -myynnillä ravintolat ovat voineet tehdä jonkinlaista liiketoimintaa, mutta työpaikkoja sillä ei pystytä täysin ylläpitämään. Ravintolat ja kahvilat tarvitsisivat asiakkaita. 
Suomessa on hyvin runsaasti monenlaisia kausikahviloita ja -ravintoloita. Kyseiset yritykset tarjoavat palveluitaan kesäisin keskeisillä paikoilla, kuten satamissa, rannoilla, jokilaivoilla ja toreilla. Suurimmalle osalle näistä yrittäjistä ja elinkeinonharjoittajista työ on lyhytkestoisuudestaan huolimatta päätoimista, ja koko vuoden ansiot muodostuvat huhti—syyskuulta. Useat yrittäjät työllistävät itsensä lisäksi tyypillisesti 5—15 henkilöä puolen vuoden ajaksi. 
Hallitus on linjannut tukevansa ravintolayrittäjiä. Hallituksen linjauksen mukaan hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi—helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Kesäkahvila- ja ravintolayrittäjät jäävät tämän linjauksen mukaan tuen ulkopuolelle. Kun valtioneuvosto puuttuu päätöksellään perusoikeuksiin ja elinkeinovapauteen ja kieltää toiminnan, on selvää, että sille aiheutuu korvausvastuu elinkeinotoiminnan tappioista. Täytyy huomioida, että hyvin monella paikkakunnalla nämä kesäkahvilat ja -ravintolat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka piristävät elinkeinoelämää ja luovat monipuolisia palveluita.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että kesäkahviloille ja -ravintoloille korvataan huhti—toukokuulta ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneet saamatta jääneet tulot yhdenvertaisesti muiden ravintolayrittäjien kanssa ja 
 
miten hallitus varmistaa, että kesäkahviloiden ja -ravintoloiden toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa? 
 
Helsingissä 7.5.2020
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen kesäkahviloiden ja -ravintoloiden
tukemisesta
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihonen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 375/2020 vp:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että kesäkahviloille ja -ravintoloille korvataan huhti—toukokuulta ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneet saamatta jääneet tulot yhdenvertaisesti muiden ravintolayrittäjien kanssa ja
miten hallitus varmistaa, että kesäkahviloiden ja -ravintoloiden toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Eduskunnalle on 8.5.2020 annettu hallituksen esitys laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020 vp.). Esityksessä ehdotetun lain mukainen toimintamalli sisältää mekanismin, jolla myönnetään kaikille lain soveltamisalan piiriin kuuluville ravitsemisyrityksille kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat
aiheutuneet yritysten toiminnan lakisääteisestä rajoittamisesta koronaepidemian vuoksi. Hyvitys myönnetään kaikille toimijoille yhdenvertaisesti sen perusteella, miten toiminnan lakisääteinen rajoittaminen on yritysten toimintaan vaikuttanut. Kesäkahvilat ja -ravintolat eivät muodosta poikkeusta edellä todettuun, työ- ja elinkeinoministeriö on vastineessaan talousvaliokunnalle esittänyt, että rajoittamistoimien vaikutusten arvioinnissa käytettävä vertailuajanjakso olisi kuluvan vuoden tammi-helmikuu taikka, jos se on ravitsemisyrityksen kannalta suotuisampaa, viime vuoden huhti-toukokuu, mikä osaltaan ottaa toiminnan kausivaihtelut huomioon. Edellä viitattu laki ja sen perusteella suoritettava hyvitys on omiaan turvaamaan eri ravitsemisyritysten toimintaedellytyksiä – myös jatkossa.
Helsingissä 28.5.2020 työministeri Tuula Haatainen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi