KIRJALLINEN KYSYMYS KAUSI- JA ULKOMAALAISTYÖNTEKIJÖIDEN KARANTEENEISTA, SEKÄ KORONASUOSITUSTEN JA -RAJOITUSTEN VALVONNASTA


Kirjallinen kysymys kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden karanteeneista, sekä koronasuositusten ja -rajoitusten valvonnasta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_889+2020.aspx

 

Eduskunnan puhemiehelle

Koronatartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan. Tilanne on onneksi Suomessa muuta Eurooppaa parempi ja tartuntojen määrä on saatu pidettyä pienenä. Asiantuntijoiden mukaan suurin osa tartunnoista tapahtuu lähikontakteissa perheen ja läheisten kesken. Myös työpaikoilla ja harrasteissa saadaan tartuntoja.

Pienimmillä paikkakunnilla koronatilastoissa ovat näkyneet eri maatilojen ja teollisuuden ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saamat tartunnat. Esimerkiksi Pohjanmaalla viime viikolla 48 uudesta tartunnasta peräti 30 oli kausityöntekijöiden keskuudessa. Pieksämäellä kausityöntekijöiden parista oli levinnyt koronarypäs. Tartuntoja on ollut myös Turussa telakan työntekijöiden keskuudessa.

Aiemmissa kirjallisissa kysymyksissäni (KK 605/2020 ja KK 393/2020) olen tiedustellut, miten pyritään estämään koronan tarttumista kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden parissa. Saamissani vastauksissa vastuuta ja päätäntävaltaa ohjattiin alueellisille toimijoille.

Kun kausityöntekijöiden parissa edelleen kuitenkin tapahtuu tartuntoja, on syytä pohtia, että toimiiko valvonta kuten sen pitäisi. Koronan suhteen on annettu rajoituksia ja suosituksia, mutta kuka lopulta käytännössä valvoo niiden noudattamista?

Lähestyvä joulunaika tarkoittaa sitä, että moni työntekijä vierailee kotimaassaan ja palaa takaisin Suomeen pyhien jälkeen. Kun muualla Euroopassa koronatilanne on paljon pahempi, niin epäilemättä ilman karanteenisuositusten noudattamista, saattavat työntekijät tartuttaa muita palatessaan Suomeen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ilmaantuneiden koronatapausten myötä tehty laajempia tarkastuksia kausityöntekijöitä työllistäville tiloille, tehtaille ja yrityksille ja
 
miten hallitus ohjeistaa viranomaisia, jotta valvonta on tehokasta ja yleisiä suosituksia ja rajoituksia noudatetaan
 
miten varmistetaan, että kausityöntekijöiden parissa esiintyvät tartuntatapaukset saadaan estettyä tulevaisuudessa ja terveysturvallisuus varmistettua?
 

Helsingissä 20.11.2020

Jussi Wihonen PS

  

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden koronakaranteeneista sekä koronasuositusten ja -rajoitusten valvonnasta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_889+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 889/2020 vp:

Onko ilmaantuneiden koronatapausten myötä tehty laajempia tarkastuksia kausityöntekijöitä työllistäville tiloille, tehtaille ja yrityksille,
miten hallitus ohjeistaa viranomaisia, jotta valvonta on tehokasta ja yleisiä suosituksia ja rajoituksia noudatetaan ja
miten varmistetaan, että kausityöntekijöiden parissa esiintyvät tartuntatapaukset saadaan estettyä tulevaisuudessa ja terveysturvallisuus varmistettua?

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Tartuntatautilain 1227/2016 mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää tartuntatautien vastustamistyö alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka torjumiseksi tartuntatautilaki antaa viranomaisille toimivaltuuksia esimerkiksi toteuttaa terveystarkastuksia ja testausta sekä päättää henkilön eristämisestä tai karanteenista. Karanteenin tai eristämisen rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain (39/1889) mukaisesti terveydensuojelurikkomuksena. Viranomaispäätösten noudattamista valvovat tartuntatautiviranomaiset kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan.

Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Koronavirus on lain tarkoittama biologinen tekijä, jolle altistustumista on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Työterveyshuolto tukee työnantajaa tartuntoja ehkäisevissä toimissa. Lisäksi työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet tarjoavat tietoa ja ohjausta työpaikan koronatilanteisiin.

Tartuntatautien torjunnasta vastaavat viranomaiset kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ovat tehneet tartunnanjäljitystyötä sekä järjestäneet tarpeen mukaan terveystarkastuksia ja testausta työpaikoilla, joissa on todettu covid-19-tautitapauksia. Toimet on toteutettu yhteistyössä työnantajien ja työterveyshuollon kanssa. Kausityöntekijät sekä työskentelevät että majoittuvat usein tiloissa, joissa koronavirustartuntoja ehkäiseviä toimia, esimerkiksi riittäviä turvavälejä, voi olla hankala toteuttaa. Tämä edellyttää työnantajilta erityistä suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää tartunnanjäljityksen tilannekuvaa keräämällä tietoja sairaanhoitopiireistä ja kunnista esimerkiksi joukkoaltistustilanteista. Tilannekuvan perusteella THL tiedottaa riskitilanteista, joissa tartunnan saamisen riski on erityisen suuri. Riskiarvioon perustuvia tartuntatautilain mukaisia epidemian torjuntakeinoja on kohdistettu myös rajanylityspaikoille ja rajat ylittävään matkustajaliikenteeseen. THL on laatinut ohjeita lukuisilla eri kielillä tavoittaakseen laajalti myös Suomen monikielistä väestöä.

Helsingissä 10.12.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi