KIRJALLINEN KYSYMYS JATKOKYSYMYKSEKSI NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA


Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 467/2019 vp nuorten kesätyöpaikoista
 
Eduskunnan puhemiehelle
Tammikuun 28. päivänä jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä KK 467/2019 vp kysyin: Miten hallitus aikoo tukea yrityksiä ja yhteisöjä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa, miten hallitus aikoo tukea nuoria kesätyöpaikkojen saannissa ja miten hallitus aikoo varmistaa, että entistä useampi pääsee kesätöihin? Vastauksessaan KKV 467/2019 vp työministeri Haatainen lähinnä ohjasi nuoria työnvälityspalveluihin ja neuvoi nuoria käyttämään henkilökohtaisia kontakteja kesätyöpaikkojen saannissa. 
Sanomattakin on selvää, että tilanne on muuttunut radikaalisti koronavirusepidemian myötä. Monet ovat joutuneet lomautetuiksi ja monet työpaikat ovat uhattuina. Monilta nuorilta on mennyt jo sovittu kesätyöpaikka alta, kun epidemia ja sen rajoitukset ovat iskeneet esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla, jotka ovat iso kausityöntekijöiden työllistäjä. Korona on vaikeuttanut yritysten toimintaa, ja niillä ei ole yksinkertaisesti resursseja palkata kesäntyöntekijöitä. Sama tilanne on myös kunnilla. Ministeri Haataisen mainostamien oikeiden suhteiden käytöllä ei koronatilanteessa ole samaa hyötyä. 
Kesätyön menetys on iso isku erityisesti korkeakouluopiskelijoille, joista iso osa rahoittaa kesätyötuloillaan seuraavan vuoden elämisen. Nyt monelta jäävät tulot saamatta, ja he joutuvat nostamaan opintotukea ja/tai -lainaa myös kesäkuukausilta, mikä on pois tulevilta opintovuosilta. Monille nuoremmillekin kesätyön menetys on paha paikka, ja monelta jää arvokasta työkokemusta saamatta.  
Vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä hallitus on linjannut: "Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä 60 miljoonan euron lisäystä, josta 45 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. alkuvaiheen valmennuksiin, työvoimakoulutuksiin alle 25-vuotiaille, kesätyöpaikkojen lisäämiseen sekä palveluiden hankintaan nuorille." 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Miten hallitus aikoo konkreettisesti lisätä nuorten kesätyöpaikkoja,  
 
aikooko hallitus tukea esimerkiksi kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin ja 
 
miten hallitus aikoo helpottaa kesätyönsä menettäneiden opiskelijoiden tilannetta? 
 
Helsingissä 4.6.2020 
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjallisen kysymyksen KK 467/2019 vp jatkokysymykseen
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 467/2020 vp:
Miten hallitus aikoo konkreettisesti lisätä nuorten kesätyöpaikkoja, aikooko hallitus tukea esimerkiksi kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin ja miten hallitus aikoo helpottaa kesätyönsä menettäneiden opiskelijoiden tilannetta?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Nuorelle kesätyö on hyvä mahdollisuus tutustua työelämään ja oman rahan ansaitsemiseen. Koronakriisi on vaikuttanut erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työmarkkina-asemaan ja hallitus tulee kiinnittämään tähän erityistä huomiota.
Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen suurimmat vaikutukset osuivat näillä näkymin kevätkauteen 2020. Tässä vaiheessa monia kesätyöpaikkoja oli jo sovittu, mutta koronatilanteen vuoksi todella harmillisesti merkittävä osa kesätyöpaikoista on jouduttu perumaan.
Hallituksen toimet koronatilanteessa tähtäävät siihen, että Suomessa päästään mahdollisimman nopeasti kohti normaalia. Tämä helpottaa kaikkien työnhakijoiden ja kansantalouden tilannetta. Kesäkuussa 2020 osa poikkeusolojen rajoituksista on voitu purkaa ja tämä suuntaus jatkuu, jos koronatilanne ei pahene.
Hallituksen strategian ytimessä on ennen kaikkea kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen. Rajoitukset ovat koskettaneet laajasti koko väestöä lapsista vanhuksiin. Koronapandemian leviämisen hidastamiseksi toteutetuilla rajoitustoimilla on ollut kielteisiä vaikutuksia monien lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Vaikutusten lieventämiseksi hallitus päätti esittää toteutettavaksi noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin kesäkuussa 2020. Hyvinvointipaketti kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille.
Työ- ja elinkeinohallinnon kanavoimiin työllisyysmäärärahoihin esitetään kohdentuvaksi neljännessä lisätalousarviossa 60 miljoonan euroa. Lisämäärärahaa on tarkoitus kohdentaa nuorille suunnattujen työvoimakoulutusten ja palvelujen hankitaan sekä yhteishankintakoulutusten ja valmennusten kautta toteutettavaan osaamiseen kehittämiseen.
Hallituksen mahdollisuudet kesätyöpaikkojen luomiseen ovat rajalliset. Hallituksen toimilla on kuitenkin välillisesti vaikutuksia. Yhteiskunnan toimintojen ylläpitäminen ja normaalioloihin paluun edistäminen osaltaan vaikuttaa nuortenkin mahdollisuuksiin tulla toimeen ja saada työtä vielä tämän kesän aikana.
Yksi konkreettinen toimi ollut maaseudun kausityökampanja, joka on toteutettu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK), maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. TöitäSuomesta -kampanjan tavoitteena on antaa tietoa maaseudun töistä ja edistää töitäsuomesta.fi-palvelun näkyvyyttä ratkaisuna maatalouden kausityövoiman kohtaanto-ongelmaan. Kampanjan pääkohderyhminä ovat nuoret, maahanmuuttajat, lomautetut, työttömät ja alanvaihtajat sekä maaseudun yritykset. Tänä kesänä maatalouden kausityö on tuhansille nuorille mahdollisuus päästä kesätöihin. Muissa ulkotöissä kesätyöpaikkoja on tänäkin kesänä. Poikkeusolojen tarkempia vaikutuksia eri alojen kesätyömahdollisuuksiin voidaan arvioida vasta kesän jälkeen.
Hallituksen toimet vaikuttavat myös kuntatasolla, vaikka suoraa kesätyötukea ei ole tulossa.
Nuorten osalta on selvitetty laajasti mahdollisuuksia erilaisiin tukitoimiin. Ohjaamoja pidetään auki poikkeuksellisesti heinäkuun lomakaudellakin. Nuorten palveluja voidaan turvata lisärahoituksilla. Oppilaitoksissa on laajennettu mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen kesäkaudella. Näin osa nuorista voi jatkaa opiskeluaan ja heillä on mahdollisuus saada opintotukea myös kesäkaudelta.
Helsingissä 24.6.2020 Työministeri Tuula Haatainen

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi