KIRJALLINEN KYSYMYS JATKOKYSYMYKSEKSI KAUSI-JA ULKOMAALAISTYÖNTEKIJÖIDEN KARANTEENEISTA JA SUOJELEMISESTA KORONATARTUNNOILTA


Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 393/2020 vp kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden karanteeneista ja suojelemisesta koronatartunnoilta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_605+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle

Aiemmassa toukokuun 13.päivänä jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä KK 393 Kirjallinen kysymys kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden karanteeneista ja suojelemisesta koronatartunnoilta tiedustelin miten kausityöntekijöiden hallitus varmistaa, että kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden majoitus- ja asuinolosuhteet ovat suositusten mukaisia ja miten hallitus konkreettisesti aikoo valvoa, että koronasuosituksia noudatetaan työpaikoilla ja maatiloilla.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa todettiin ” Hallitus ei aio ryhtyä lisätoimenpiteisiin kausityöntekijöitä ja ulkomaisia työntekijöitä koskevien majoitus ja asuinolosuhteiden suositusten mukaisuuden varmistamisen osalta, sillä voimassa oleva lainsäädäntömme koskee myös heidän majoittumistaan ja asumistaan. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä olosuhteiden parantamiseksi terveydensuojelulain nojalla, mikäli majoitus- tai asuinolosuhteissa on sellaisia puutteita, että ne voivat aiheuttaa tilan käyttäjille terveyshaittaa.” Eli vastuun todettiin olevan kunnilla ja aluehallintoviranomaisilla.

Koronatilanne oli kesän aikana hallinnassa, mutta nyt tartuntojen määrä on lähtenyt taas kasvuun. Matkustussuosituksiin on tehty päivityksiä, mutta kun koronatestauksessa sovelletaan suositusta, niin voivat Suomeen tulevat matkaajat saapua maahan pahimmiltakin korona-alueilta. Viikonlopun aikana huolta ja ihmetystä herätti tapaus, jossa neljän hengen aasialaisryhmä matkasi suoraan lentokentältä eri junayhteyksillä Pohjois-Suomeen, jonne he olivat menossa kausityöläisiksi. Lauantaina yhdellä ryhmän henkilöistä oli todettu koronavirustartunta, joten matkalla on tapahtunut useita epäiltyjä altistumisia.

Vaikka toistaiseksi kausityöntekijöiden keskuudessa esiintyneet tartunnat eivät ole määrältään suuria, on vakava ongelma, jos maahan tulevat työntekijät saapuvat sairaina ja altistavat samalla muita. Vierastyöläisten asuinolosuhteet ovat koronalle oiva paikka levitä. Näin on jo tapahtunut monissa muissa maissa. Helsingin Sanomien 21.7.2020 ilmestyneessä haastattelussa marjatilalla työskennellyt kuvaa hygieniaoloja tilalla puutteellisiksi ja kertoo koronatartunnoista ilmoittamisen olleen epäselvää ja jopa salailevaa. Tapauksia on sattunut toukokuun jälkeen useita, esimerkiksi Päijät-Hämeellä todettiin heinäkuussa yhden viikon aikana yhdeksän koronatapausta maatalouden kausityöntekijöillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen totesi heinäkuussa, että covid-19-tapausten riski on otettu huomioon, kun vierastyöntekijöiden työskenteleminen Suomessa päätettiin hallituksen päätöksellä sallia. Hänen mukaansa ”kun Suomi avautuu, meidän täytyy tottua siihen, että tällaisia epidemiaryppäitä tulee. Sitä on melko vaikeaa täysin estää. Muuten kaiken pitäisi olla kiinni.” Linjaus herätti kritiikkiä, esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen. Hän on arvostellut linjaa, jonka mukaan Suomeen tulevia kausityöläisiä ei testata.

Koronan kanssa on eletty nyt kuukausia ja esimerkkejä tautitapausten leviämisestä kausityöntekijöiden parissa on ollut monessa maassa. Koronatartuntojen kasvun perimmäinen syy on rajojen yli tuodut tapaukset ja välinpitämättömyys hygienia- ja karanteenisuosituksia kohtaan. Kausityöntekijöiden kohdalla kyse voi olla myös tietämättömyydestä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voiko hallitus edellyttää riskimaista saapuvilta kausityöntekijöiltä negatiivisen testitodistuksen maahan saapumisen edellytykseksi, ja mikäli sellaista ei ole, ohjata maahan saapuvat koronatestiin ja samalla pakolliseen, valvottuun karanteeniin ja
 
miten kuntia ja aluehallintoviranomaisia on ohjeistettu kausityöntekijöiden työ- ja asumisolosuhteiden valvonnassa ja
 
miksi ongelmaan ei ole reagoitu? 
 

Helsingissä 24.08.2020

Jussi Wihonen PS

  

Vastaus kirjalliseen kysymykseen jatkokysymyksestä kirjalliseen kysymykseen KK 393/2020 vp kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden karanteenista ja suojelemisesta korontartunnoilta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_605+2020.pdf

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 605/2020 vp:

Voiko hallitus edellyttää riskimaista saapuvilta kausityöntekijöiltä negatiivista koronatestitodistusta maahan saapumisen edellytyksenä, ja mikäli sellaista ei ole, ohjata maahan saapuvat koronatestiin ja samalla pakolliseen, valvottuun karanteeniin ja miten kuntia ja aluehallintoviranomaisia on ohjeistettu kausityöntekijöiden työ- ja asumisolosuhteiden valvonnassa ja miksi ongelmaan ei ole reagoitu?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jossa säädettäisiin kuljetusyrityksen tarkastusvelvollisuudesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustajan velvollisuudesta hankkia todistus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta ennen matkaa. Liikenne- ja viestintävirasto tekisi tarkastusvelvollisuudesta päätöksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esityksestä. Käytännössä viraston päätös olisi luettelo maista ja alueista, joista saapuvilta matkustajilta todistus edellytettäisiin. Esitys on lausuntokierroksella ja tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuun aikana.

Hallitus teki 11.9.2020 periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä (VNK/2020/114). Hallituksen periaatepäätöksen mukainen uusi sisärajavalvonnan korvaava ja turvallisuuden ulkorajoilla varmistava toimintamalli rajat ylittävään liikenteeseen perustuu testaukseen. Uudessa toimintamallissa Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia ja eräitä poikkeusryhmiä lukuun ottamatta korkean ilmaantuvuuden maista saapuvilta edellytettäisiin alle 72 tuntia vanhaa negatiivista Covid-testitulosta maahan saavuttaessa. Tämä koskee myös korkean riskin maista saapuvia kausityöntekijöitä.

Työntekijöiden asuin- ja majoitusolosuhteisiin sovelletaan ympäristöministeriön asetusta asuin-, majoitus- ja työtiloista. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä olosuhteiden parantamiseksi terveydensuojelulain nojalla, mikäli majoitus- tai asuinolosuhteissa on sellaisia puutteita, että ne voivat aiheuttaa tilan käyttäjille terveyshaittaa.

Työsuojeluviranomainen valvoo työlainsäädännön noudattamista eli työ- tai virkasuhteessa sekä niihin rinnastettavissa olosuhteissa työskentelevien työntekijöiden oikeuksia. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työskentely työpaikoilla on turvallista ja terveellistä myös koronavirusepidemiatilanteessa. Työsuojeluviranomainen voi tehdä työpaikalle tarkastuksen ja mikäli tarkastuksella katsottaisiin, että tartuntariski olisi merkittävästi kohonnut, voidaan työnantajalle antaa toimintaohje tai kehotus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin muiden työntekijöiden altistumisen pienentämiseksi.

Helsingissä 18.9.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi