KIRJALLINEN HALLITUKSEN TOIMISTA LASTEN, RISKIRYHMÄSSÄ OLEVIEN JA KAIKKEIN HAURAIMPIEN SUOJELEMISEKSI KORONAVIRUSTARTUNNALTA


Kirjallinen kysymys hallituksen toimista lasten, riskiryhmässä olevien ja kaikkein hauraimpien suojelemiseksi koronavirustartunnalta
  
Eduskunnan puhemiehelle
Koronaviruksesta on muodostunut maailmaa uhkaava pandemia. Suomessa viruksen leviäminen on kriittisessä pisteessä, ja nyt on aika estää järeilläkin toimenpiteillä taudin leviäminen. Koronaviruksen nitistämiseksi vaaditaan koko yhteiskunnan panosta. 
Euroopassa monissa maissa kouluja ja päiväkoteja on suljettu viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi Suomen lähinaapureissa Norjassa, Tanskassa ja Virossa on tehty päätökset koulujen sulkemiseksi. Ylen haastattelussa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kuvasi nykyisen lain puitteissa koulujen sulkemisen olevan mahdollista ja kuten on jo tehtykin. Ministerin mukaan tilanne elää koko ajan ja hallitus tarkastelee asiaa päivittäin. Ministeri Pekosen mukaan hallitus ja koko eduskunta on valmis tarvittaessa järeämpiin toimiin. Suomi ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt toimiin. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että lapset, riskiryhmiin kuuluvat ja kaikkein hauraimmat voidaan suojata koronavirustartunnalta? 
 
Helsingissä 13.3.2020 
Jussi Wihonen
PS
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen hallituksen toimista lasten, riskiryhmässä olevien ja kaikkein hauraimpien suojelemiseksi koronavirustartunnalta
 
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 169/2020 vp:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että lapset, riskiryhmiin kuuluvat ja kaikkein hauraimmat voidaan suojata koronavirustartunnalta?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Muista maista raportoitujen tulosten valossa vakavalle taudille erityisen alttiita ovat iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat) ja riskiryhmiin kuuluvat.
Koronavirukselle alttiiden henkilöiden ja riskiryhmien suojelemiseksi hallitus on päättänyt lukuisista toimista, joilla pyritään hidastamaan uuden koronaviruksen leviämistä väestössä. Hallitus on muun muassa velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, kieltänyt vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. On myös tärkeää jatkaa ja laajentaa testaamista sekä tartunnan jäljitystä kaikilla alueilla, jotta riskiryhmään kuuluvat kyetään suojaamaan. Uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut voidaan eristää tartuntatautilain (1227/2016) 63 §:n perusteella. Taudille altistunut, oireeton henkilö voidaan määrätä karanteeniin tartuntatautilain 60 §:n mukaisesti tehdyllä päätöksellä. Eristys- ja karanteenitoimenpiteet estävät uuden koronaviruksen leviämistä.
Taudille erityisen alttiiden riskiryhmien suojautuminen on tärkeää. Vakavalle uuden koronaviruksen aiheuttamalla taudille alttiit henkilöt voivat myös itse pyrkiä vähentämään omaa tartuntariskiään noudattamalla viranomaisohjeita.
Helsingissä 3.4.2020 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

0 kommenttia

  • Tätä postausta ei ole vielä kommentoitu, jätä kommentti alapuolelta!

Kommentoi